FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Hepatitis Bprint

Herzieningaanbevelingen Hoge Gezondheidsraad.

gepubliceerd op vrijdag 2 mei 2014

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft haar aanbevelingen voor de vaccinatie tegen hepatitis B in 2013 geactualiseerd. Nieuw in de aanbeveling is de vaststelling dat preadolescenten (11-12 jaar) in principe als zuigeling werden gevaccineerd, en de aanbeveling dat diabetici systematisch moeten gevaccineerd worden.

Kinderen en adolescenten

De HGR stipt aan dat sinds 1999 aanbevolen wordt om systematisch twee cohorten te vaccineren : alle zuigelingen en alle 11-12-jarigen. Dit betekent dat de cohorte van 11-12-jarigen sinds 2012 in principe als zuigeling werd gevaccineerd.

De vaccinatie tegen hepatitis B met een hexavalent vaccin maakt deel uit van het basisvaccinatieschema voor zuigelingen (4 dosissen op de leeftijd van 8, 12, 16 weken en 15 maanden).

Voor kinderen die niet als zuigeling werden gevaccineerd, wordt een schema met drie dosissen aanbevolen (0, 1 en 6 maanden).

Voor de leeftijdsgroep van 11-15 jaar is een twee-dosis vaccinatieschema (op 0 en 6 maand), mogelijk, met een vaccin voor volwassenen. Het pediatrisch vaccin kan gebruikt worden tot en met de leeftijd van 15 jaar. Vanaf de leeftijd van 16 jaar wordt de vaccindosis voor volwassenen gebruikt.

Voor preadolescenten die niet volledig gevaccineerd zijn, volstaat het de ontbrekende dosissen toe te dienen met het volwassen vaccin. Het inhaalschema voorziet een minimale interval van 4 weken tussen dosis 1 en 2, 8 weken tussen dosis 2 en 3 en van 16 weken tussen dosis 1 en 3.

Een serologische controle na vaccinatie van kinderen en adolescenten wordt niet aanbevolen.

Voor pasgeborenen van moeders die drager zijn van het hepatitis B surface antigeen (HBsAg) moet binnen de 12 uur na de geboorte een monovalent hepatitis B vaccin worden toegediend. Tegelijkertijd wordt een dosis van 300 IU specifieke hepatitis B immunoglobulinen op een andere injectieplaats toegediend.
Na deze extra dosis bij de geboorte verloopt de verdere vaccinatie volgens het basisvaccinatieschema dat vier injecties van het hexavalent vaccin omvat. Voor zware prematuren wordt nog een extra dosis op vier weken aanbevolen. Zie ook het artikel “prematuren”

Volwassenen

Voor personen die als zuigeling of kind werden gevaccineerd, wordt geen herhalingsvaccinatie aanbevolen.
Voor volwassenen wordt vaccinatie alleen aanbevolen voor een aantal risicogroepen.

Personen waarvoor vaccin wordt terugbetaald

Het hepatitis B vaccin wordt terugbetaald via het RIZIV na aanvraag bij en goedkeuring door de adviserende geneesheer voor volgende personen :

 • Hemofiliepatiënten;
 • Hemodialysepatiënten en deze met chronische nierinsufficiëntie die kandidaat zijn voor nierdialyse (een attest opgesteld door een geneesheer-specialist verbonden aan een dialysecentrum). Vanaf de leeftijd van 15 jaar kan gebruikt gemaakt worden van het hepatitis B vaccin Fendrix, geïndiceerd voor patiënten met ernstige nierinsufficientie (pre-hemodialyse- en hemodialysepatiënten) met als vaccinatieschema: 0, 1, 2, 6 maanden;
 • Patiënten kandidaat voor een orgaantransplantatie;
 • Patiënten die in een nabije toekomst massieve bloedtransfusies dienen te ondergaan tijdens heelkundige ingrepen op het hart en tijdens perifere arteriële vaatenten (een attest van de chirurg is vereist);
 • Ernstig mentaal gehandicapten;
 • Rechthebbenden van 13 tot en met 15 jaar, die nog niet gevaccineerd zijn;
 • Patiënten lijdend aan majeure thalassemie;
 • Rechthebbenden die een beenmergtransplantatie of een levertransplantatie ondergaan hebben, ongeacht de leeftijd;
 • Familieleden van de eerste graad van patiënten die lijden aan actieve chronische hepatitis B, aangetoond door de aanwezigheid van HBeAg of van markers van de virale replicatie zoals HBV-DNA;
 • Rechthebbenden van 13 tot en met 18 jaar, die nog niet gevaccineerd zijn, en die na een rechterlijke beslissing in een centrum werden geplaatst.

Andere risicopersonen

Naast de groepen waarvoor een tussenkomst van het RIZIV is voorzien, wordt vaccinatie ook aanbevolen voor volgende personen :

 • voor reizigers naar matig tot hoog endemische landen kan hepatitis B vaccinatie overwogen worden in functie van risicogedrag, duur van verblijf en reisfrequentie;
 • personen met veelvuldige seksuele partners;
 • druggebruikers;
 • patiënten met een diagnose van seksueel overdraagbare infectie (SOI);
 • personen met chronisch leverlijden (niet door hepatitis B);
 • personen met type 1 of 2 diabetes.

Vaccinatie van diabetici

De Hoge Gezondheidsraad adviseert de vaccinatie van alle diabetici tot de leeftijd van 60 jaar. Volgens recent onderzoek in de VS blijkt dat diabetici (type 1 of 2) tussen 23 en 59 jaar een relatief risico op acute hepatitis B hebben van 2.1 (BI 95% : 1.6-2.8) vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Dit relatief risico bedroeg 1.5 (BI 95% : 0.9-2.5) voor personen ouder dan 60 jaar. Dit verhoogd risico wordt in verband gebracht met het gedeeld gebruik van glycemiemeters door verschillende patiënten, al dan niet in instellingen of ziekenhuizen. Ook in België werd dit verhoogd risico recent beschreven. Gezien het lagere risico op infectie boven 60 jaar en de lagere kans op een doeltreffende vaccinrespons bij toenemende leeftijd, is vaccinatie tot 60 jaar aan te bevelen.

Referentie :
Use of hepatitis B vaccination for adults with diabetes mellitus : recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2011; 60 (50): 1709-1711)

Beroepsrisico

Er bestaat een specifieke reglementering voor de vergoeding van het hepatitis
B vaccin (soms onder de vorm van het gecombineerde hepatitis A en hepatitis B vaccin) voor bepaalde categorieën werknemers in het kader van het Fonds voor de Beroepsziekten.
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/prevention-vaccines

Vaccinatieschema’s

Voor de vaccinatie van volwassenen en adolescenten kan men twee schema’s gebruiken: 0, 1, 6 maanden of 0, 1, 2, 12 maanden. Indien men wenst af te wijken van dit schema moet men de minimumintervallen respecteren : voor een schema in drie dosissen (0, 1, 6 maanden) betekent dit een minimum van 4 weken tussen dosis 1 en 2; dosis 3 volgt op minimum 8 weken na dosis 2, en minstens 16 weken na dosis 1.

Voor de vaccinatie van volwassenen wordt een serologische antistoffencontrole (anti-HBs) aanbevolen, 1 à 3 maanden na de volledige primovaccinatie : dit is op maand 7-9 voor het schema 0, 1, 6 en op maand 13-15 voor het schema 0, 1, 2, 12.

Indien de anti-HBs titer bij zo’n controle ≥ 10 IU/l is, neemt men aan, op basis van de huidige wetenschappelijke evidentie, dat de gevaccineerde levenslang beschermd is tegen dragerschap en klinische hepatitis B infecties, ook indien die anti-HBs titer op termijn onder de 10 IU/l zou komen.

Indien na een volledige vaccinatie van een volwassenen de anti-HBs titer < 10 IU/l bedraagt, en een hepatitis B infectie is uitgesloten, beschouwt men de gevaccineerde als non-responder en als niet beschermd tegen hepatitis B. Een hervaccinatieschema kan dan worden aangeboden, hetzij door een volledig nieuw schema te starten (bv. 0, 1, 6 maand) hetzij met een schema van 2 gelijktijdig toegediende dosissen (één in de linker en één in de rechter M. deltoideus), 2 maanden later gevolgd door de toediening van opnieuw 2 dosissen (in linker en rechter M. deltoideus). Na hervaccinatie wordt best een serologische antistoffen-controle (anti-HBs) uitgevoerd. Indien ook die negatief is, is een nieuwe vaccinatieserie weinig zinvol.

Referenties :
- Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen hepatitis B. Vaccinatie van volwassenen. Herziening 2013.http://www.vaxinfopro.be/IMG/pdf/hgrvaccinatiehepatitis_b_2013.pdf
- Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen hepatitis B. Vaccinatie van kinderen en adolescenten. Herziening 2013. http://www.vaxinfopro.be/IMG/pdf/vaccinatie_fiche_hepatitis_b_04072013.pdf


Abonneer u op de nieuwsbrief