FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

HPV (humaan papillomavirus)print

Schema met twee dosissen

gepubliceerd op woensdag 3 september 2014

Meerdere onderzoeken tonen aan dat HPV-vaccinatie volgens een schema met twee dosissen bij jonge meisjes voldoende bescherming biedt. Daarom hebben de Vlaamse en Franse Gemeenschap beslist om vanaf het schooljaar 2014-15 over te schakelen op een vaccinatieschema met twee in plaats van drie dosissen.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).
In België zijn 2 vaccins tegen HPV op de markt:
• een vierwaardig of tetravalent vaccin (Gardasil®);
• een tweewaardig of bivalent vaccin (Cervarix®).
Beide vaccins zijn gericht tegen de virustypes 16 en 18. Die types worden beschouwd als de meest frequente oorzaak van baarmoederhalsletsels die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden. Gardasil® is ook gericht tegen de types 6 en 11 die genitale wratten (condylomata accuminata) kunnen veroorzaken. Tot nu toe werden beide vaccins volgens een schema met drie dosissen toegediend (op 0, 1 en 6 maanden). Recente onderzoeken hebben evenwel aangetoond dat HPV-vaccinatie volgens een schema met twee dosissen (op 0 en 6 maanden) bij jonge meisjes voldoende bescherming biedt (1, 2, 3, 4). De preciese duurtijd van deze bescherming dient evenwel nog verder te worden onderzocht.
Recent hebben beide HPV-vaccins van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een officiële Europese registratie gekregen voor 2 dosissen bij meisjes jonger dan 15 jaar (voor Cervarix) en jonger dan 14 jaar (voor Gardasil) (5).
Tussen toediening van de eerste en tweede dosis moet minstens 6 maanden liggen. Voor meisjes die na hun 14e (voor Gardasil®) of 15e verjaardag (voor Cervarix®) met de inenting tegen HPV beginnen, moet het volgens een 3-dosisschema worden toegediend voor een goede bescherming, omdat oudere meisjes minder snel afweer opbouwen. Ook wanneer de tweede vaccindosis wordt toegediend binnen 5 maanden na de eerste dosis, moet er altijd een derde dosis worden toegediend. Dit geldt voor elke leeftijd.

Voor de praktijk
Vaccinatieschema
Het totale aantal injecties hangt af van de leeftijd ten tijde van de eerste injectie.
Cervarix®
Leeftijd ten tijde van eerste injectieImmunisatie en schemaFlexibiliteit voor de immunisatie, indien nodig
9 tot en mat 14 jaar twee doses op 0 en 6 maanden tweede dosis tussen 5 en 7 maanden na de eerste dosis
vanaf 15 jaar en ouder drie doses op 0, 1 en 6 maanden tweede dosis tussen 1 en 2,5 maanden na de eerste dosis
derde dosis tussen 5 en 12 maanden na de eerste dosis

Indien de tweede vaccindosis wordt toegediend binnen 5 maanden na de eerste dosis, moet er altijd een derde dosis worden toegediend. Dit geldt voor elke leeftijd.
De noodzaak van een boosterdosis werd niet vastgesteld.
Het wordt aanbevolen dat personen die een eerste dosis Cervarix® krijgen toegediend, de vaccinatiekuur met Cervarix afmaken.
Cervarix® wordt niet aanbevolen voor meisjes jonger dan 9 jaar.
Het vaccin wordt toegediend via een injectie in de deltoïdenspier.

Gardasil®
Leeftijd ten tijde van eerste injectieImmunisatie en schemaFlexibiliteit voor de immunisatie, indien nodig
9 tot en met 13 jaar twee doses op 0 en 6 maanden tweede dosis tussen 5 en 7 maanden na de eerste dosis
vanaf 14 jaar en ouder drie doses op 0, 2 en 6 maanden tweede dosis tussen 1 en 2,5 maanden na de eerste dosis;
derde dosis minstens 4 maanden na tweede dosis en 12 maanden na de eerste dosis

Indien de tweede vaccindosis wordt toegediend binnen 5 maanden na de eerste dosis, moet er altijd een derde dosis worden toegediend. Dit geldt voor elke leeftijd.
De noodzaak van een boosterdosis werd niet vastgesteld.
Het wordt aanbevolen dat personen die een eerste dosis Gardasil® krijgen toegediend, de vaccinatiekuur met Gardasil® afmaken.
Gardasil® wordt niet aanbevolen voor meisjes onder de 9 jaar oud.
Het vaccin wordt toegediend door middel van een injectie in een spier, bij voorkeur in de deltoïdenspier of de dij.

Gratis HPV-vaccin
Het vaccin tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) wordt in het vaccinatieprogramma van Vlaanderen gratis aangeboden aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs (of geboren in 2002 voor het buitengewoon onderwijs).
Dit geldt ook in Brussel voor huisartsen die bij Zorg en Gezondheid (via Vaccinnet) vaccins bestellen. In de federatie Wallonie-Bruxelles is het vaccin gratis voor meisjes in het 2e jaar van het secundair onderwijs, het 1e S (“Spéciale”) en het 1e D (“différenciée”) of die 13-14 jaar zijn en in het bijzonder onderwijs zitten.
De vaccinatie kan gegeven worden door de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) of door een arts naar keuze. In dat laatste geval komt er wel de kost van de raadpleging bij (remgeld). Alle vaccinatoren kunnen de vaccins gratis bestellen bij de overheid.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt het vaccin Gardasil® voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen vervangen door Cervarix®. Vanaf dan zullen meisjes tot 15 jaar twee vaccinaties krijgen met een interval van 6 maanden, toegediend in hetzelfde schooljaar. Beide dosissen moeten met eenzelfde merk vaccin gegeven worden, dus Gardasil® of Cervarix®. Artsen die nog een restvoorraad Gardasil® hebben, gebruiken die voor inhaalvaccinatie bij onvolledig gevaccineerde meisjes of om toch nog op te starten met volledige vaccinatie
(2 dosissen). Voor oudere meisjes tot 18 jaar, die niet in aanmerking komen voor de gratis vaccinatie, moeten vaccins zelf aangekocht worden in de apotheek, op voorschrift van een arts. Meisjes die ouder zijn en al een eerste vaccin kregen vóór hun 19de verjaardag, komen ook in aanmerking voor terugbetaling. Voor hen is er een gedeeltelijke terugbetaling voorzien via de mutualiteit, zodat elk vaccin 11 euro kost (voor een gewoon verzekerde). Voor terugbetaling via het RIZIV moet de arts voor de tweede en derde dosis de vorige vaccinatiedatums vermelden.

Referenties:
(1) B. Romanowski, T.F. Schwarz, L.M. Ferguson, K. Peters, M. Dionne, K. Schulze et al. Immunogenicity and safety of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine administered as a 2-dose schedule compared with the licensed 3-dose schedule: results from a randomized study. Hum Vaccin. 2011; 7: 1374–1386 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22048171
(2) Boxus M., Lockman L., Fochesato M., Lorin C., Thomas F. Giannini S.L. Antibody avidity measurements in recipients of Cervarix® vaccine following a two-dose schedule or a three-dose schedule. Vaccine. 2014; 32 (26): 3232-3236. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14005076
(3) A.R. Kreimer, A.C. Rodriguez, A. Hildesheim, R. Herrero, C. Porras, M. Schiffman et al. Proof-of-principle evaluation of the efficacy of fewer than three doses of a bivalent HPV16/18 vaccine. J Natl Cancer Inst, 2011; 103: 1444–1451. http://dceg.cancer.gov/news-events/linkage-newsletter/2011-11/research-publications/hpv
(4) Jit, M., Choi, Y.H., Laprise, J.-F., Boily, M.-C., Drolet, M., Brisson, M. Two-dose strategies for human papillomavirus vaccination: How well do they need to protect? Vaccine. 2014 ; 32 (26): 3237- 3242 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726246
(5) GardasilTM : www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000703/human_med_000805.jsp
CervarixTM: www.ema.europa.eu/ema/ index.jsp?curl=pages/medicines/human/ medicines/000721/human_med_000694. jsp&mid=WC0b01ac058001d124


Abonneer u op de nieuwsbrief