FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Koortsstuipen

gepubliceerd op donderdag 27 november 2014

Een cohortestudie bij ruim 3300 kinderen met koortsconvulsies tussen de leeftijd van 6 maanden en 3 jaar onderzocht de vaccinale antecedenten en het optreden van epilepsie

De auteurs besluiten dat ziekenhuisopnames na koortsstuipen en hun gevolgen niet verschillen naargelang ze al dan niet gelieerd zijn aan vaccinatie.
Meer info: Sara Y Tartof, Hung Fu Tseng, In-Lu Amy Liu et al. Inpatient admission for febrile seizure and subsequent outcomes do not differ in children with vaccine-associated versus non-vaccine associated febrile seizures. Vaccine 2014. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.09.055.


Abonneer u op de nieuwsbrief