FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Pneumokokkenprint

Nieuwevaccinatie aanbevelingen in de USA.

gepubliceerd op donderdag 11 december 2014

ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) heeft nieuwe aanbevelingen over vaccinatie tegen pneumokokken opgesteld, gebaseerd op de meest recente gegevens.

In 2010 actualiseerde het ACIP haar eerdere aanbevelingen en adviseerde de vaccinatie tegen pneumokokken van alle 65-plussers met het 23-valente polysaccharidenvaccin (PPSV23).
In 2012 raadde het ACIP de vaccinatie met het 13-valente vaccin (PCV13) aan voor alle volwassenen vanaf 19 jaar met een immuundeficiëntie, een functionele of anatomische asplenie, lekkage van hersenvocht of een cochleair implantaat.

Daarbij moet volgend schema worden gebruikt :

  • Personen die niet eerder gevaccineerd werden met het PCV13- of PPSV23-vaccin, krijgen een eerste dosis PCV13, minstens acht weken later gevolgd door een dosis PPSV23. Vijf jaar na de eerste dosis PPSV23 wordt een tweede dosis PPSV23 aanbevolen voor personen van 19 tot 64 jaar met een functionele of anatomische asplenie en met een verminderde immuniteit.
  • Personen die vroeger een of meerdere dosissen PPSV23 kregen, ontvangen minstens één jaar na de laatste dosis PPSV23 een dosis PCV13. Indien zij een extra dosis PPSV23 moeten krijgen, dan dient deze ten vroegste 8 weken na het PCV13-vaccin en minstens 5 jaar na de laatste dosis PPSV23 te worden toegediend [1] [2].

Nieuwe gegevens

De nieuwe aanbeveling van het ACIP is gebaseerd op de CAPITA-studie, een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie die tussen 2008 en 2013 in Nederland werd uitgevoerd. Deze studie had tot doel om de effectiviteit van het PCV13 in de preventie van pneumokokken-pneumonie te onderzoeken. Bij de studie waren 85.000 65-plussers betrokken die nooit eerder gevaccineerd waren tegen pneumokokken.

De resultaten tonen een effectiviteit van het PCV13-vaccin :

  • van 45,6 % (IC 21,8-62,5) tegen pneumokokken-pneumonie ten gevolge van een van de serotypen aanwezig in het vaccin;
  • van 45 % (IC 14,2-65,3) tegen niet- bacteriëmische pneumokokken-pneumonie ten gevolge van een serotype aanwezig in het vaccin;
  • van 75 % (IC 41,4-90,8) tegen een invasieve pneumokokkeninfectie ten gevolge van een serotype aanwezig in het vaccin.

Twee andere gerandomiseerde studies over de immunogeniciteit in Europa en de Verenigde Staten tonen bovendien aan dat het PCV13-vaccin bij bejaarde volwassenen een immuunrespons geeft die minstens gelijk is aan of beter dan bij het PPSV23-vaccin.
Bij volwassenen van 60 tot 64 jaar, die nooit eerder gevaccineerd waren tegen pneumokokken, was het gehalte antilichamen tegen de 12 serotypes die beide vaccins bevatten, na vaccinatie met PCV13 vergelijkbaar of hoger dan na vaccinatie met PPSV23. Bij volwassenen van 70 jaar en ouder die eerder gevaccineerd waren met PPSV23 (minstens vijf jaar voor de studie), gaf PCV13 een betere immuunrespons tegen 10 serotypes en een vergelijkbare immuunrespons tegen 2 andere serotypes.
De studies tonen een betere immuunrespons wanneer PCV13 als eerste wordt toegediend, vóór het PPSV23-vaccin.

De veiligheid van het geconjugeerde 13-valente vaccin is onderzocht bij ongeveer 6.000 volwassenen van 50 jaar en ouder die ofwel nooit eerder ofwel gevaccineerd werden met PPSV23. De globale incidentie van ernstige bijverschijnselen in een periode van 1 maand na vaccinatie was vergelijkbaar tussen beide vaccins (0,2 à 1,7 %).
Ongewenste bijwerkingen na vaccinatie met beide vaccins waren pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats, bewegingsbeperking van de arm, vermoeidheid, hoofdpijn, vermindering van de eetlust, en spieren gewrichtspijn.
Op basis van deze gegevens heeft het ACIP haar aanbevelingen voor vaccinatie aangepast.

Epidemiologie pneumokokken
Streptococcus pneumoniae veroorzaakt bacteriëmie/sepsis, meningitis en pneumonie vooral bij ouderen. Het 7-valente vaccin dat in de USA sinds 2000 wordt gebruikt en het 13-valente vaccin dat sinds 2010 bij jonge kinderen wordt gebruikt, heeft de incidentie van pneumokokken-infecties bij kinderen direct en indirect en bij volwassenen indirect doen dalen. In 2013 is de incidentie van invasieve pneumokokkeninfecties door een van de serotypes in het PCV13-vaccin bij 65-plussers gedaald met ±50 % tegenover 2010, toen het PCV7-vaccin in de pediatrische schema’s door PCV13 werd vervangen.

Het aantal invasieve pneumokkken-infecties bij 65-plussers in de USA wordt in 2013 op 13.500 geschat. Ongeveer 20 à 25% daarvan, en 10% van de anbulante pneumoniën bij 65-plussers worden veroorzaakt door een van de 13 serotypes in het vaccin en zijn dus vermijdbaar door vaccinatie.

Nieuwe aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad

In het decembernummer 2013 presenteerde Vax Info de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad in verband met pneumokokkenvaccinatie.

HGR finaliseert momenteel nieuwe aanbevelingen voor België.

De redactie

[1CDC. Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine for adults with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2012;61:816–9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23051612

[2CDC. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 2014 ;63:822-5.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mm-wrhtml/mm6337a4.htm


Abonneer u op de nieuwsbrief