FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Pneumokokkenprint

Actualisering van de aanbevelingen van de HGR

gepubliceerd op maandag 7 september 2015

De Hoge Gezondhedisraad heeft haar aanbevelingen over de vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken geactualiseerd.

Voor een overzicht van de beschikbare vaccins en gegevens over hun immunogeniciteit verwijzen we naar het artikel ‘Nieuwe aanbevelingen 2013’ in VaxInfo van december 2013.

Nieuwe wetenschappelijke data

De nieuwe aanbevelingen van de HGR [1] zijn gebaseerd op de resultaten van de Nederlandse CAPITA-studie, een grote prospectieve studie die werd voorgesteld op het internationaal ISPPD Congres 2014 en waarvan de resultaten intussen gepubliceerd werden in het N Engl J Med [2]. Deze studie bestudeerde de effectiviteit van het PCV13 in de protectie tegen community-acquired pneumokokkenpneumonie en invasieve pneumokokkeninfecties bij volwassenen ouder dan 65 jaar, die nooit eerder gevaccineerd werden tegen pneumokokken.
PVC heeft een effectiviteit voor de leeftijdsgroepen 65 tot 75 jaar en 75 tot 85 jaar :

  • van 45,6 % (IC 21,8-62,5) voor pneumokokkenpneumonie door vaccinserotypes;
  • van 45 % (IC 14,2-65,3) voor niet-bacteriëmische pneumonie veroorzaakt door serotypes die niet in het vaccin zijn opgenomen;
  • van 75% (IC 41,4-90,8) voor invasieve pneumokokkeninfecties door vaccinserotypes.

Vaccinatieschema voor volwassenen

Het advies van de HGR maakt een onderscheid tussen drie groepen volwassenen.

1. Volwassenen met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie
- Volwassenen met een stoornis van de immuniteit [3]
- Volwassenen met anatomische en/of functionele asplenie, sickle-cell disease of ten hemoglobinopathie;
- Volwassenen met lek van cerebrospinaal vocht of een cochleair implantaat.

2. Volwassenen met comorbiditeit
- Chronisch hartlijden;
- Chronisch longlijden of rokers;
- Chronisch leverlijden of ethylabusus;
- Chronisch nierlijden.

3. Gezonde personen van 65 jaar of ouder.

Het vaccinatieschema is afhankelijk tot welke groep de patiënt behoort.

1. Volwassenen van 19 tot 85 jaar met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie
- Primo-vaccinatie : PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken;
- Revaccinatie : PPV23 om de 5 jaren;
- Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23 : Eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV23. Revaccinatie : PPV23 om de 5 jaren;
- Bijkomende aanbevelingen : zie fiche HGR nr. 8757: “Vaccinatie-aanbevelingen ter voorkoming van S. pneumoniae infecties bij kinderen met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ)”
http://www.vaxinfopro.be/

2.Volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit en gezonde personen tussen 65 en 85 jaar
- Primo-vaccinatie : PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken;
- Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23 : Eenmalige vaccinatie met enkel PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV23;
- Booster : te beoordelen in functie van bijkomende gegevens en de epidemiologie over 5 jaar;

3. Volwassenen ouder dan 85 jaar
- Momenteel zijn er weinig gegevens over het effect van pneumokokkenvaccinatie boven de leeftijd van 85 jaar. Op individuele basis, waarbij het risico op een pneumokokkeninfectie en de inschatting van het immuunantwoord op het vaccin in overweging genomen worden, kan de behandelende arts een persoon ouder dan 85 jaar vaccineren volgens het schema voorgesteld onder 2.

Wanneer het gebruik van beide vaccins (PPV23 en PCV13) overwogen wordt, verdient het aanbeveling om eerst het PCV13 toe te dienen omwille van de hyporesponsiviteit na eerdere vaccinatie met PPV23. Een tijdsinterval van minstens 8 weken wordt in acht genomen tussen vaccinatie met het PCV13 en het PPV23.
Indien de patiënt reeds een vaccinatie met het PPV23 had gekregen, wordt een tijdsinterval van minstens 1 jaar in acht genomen alvorens te vaccineren met het PCV13.
Het PCV13 mag gelijktijdig met het influenzavaccin toegediend worden.

Bijkomende aanbevelingen

  • Vaccinatie met conjugaatvaccins heeft een invloed op keeldragerschap met de vaccin-serotypes, waardoor in de niet-conjugaat gevaccineerde populatie een protectieve groepsimmuniteit waarneembaar is.
  • Vervanging van vaccin-serotypes uit de conjugaatvaccins door niet-vaccin serotypes (“replacement” genoemd) wordt waargenomen bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. De invloed van replacement op de globale incidentie, morbiditeit en antibiotica-resistentie van pneumokokkeninfecties wordt door jaarlijkse surveillantiestudies opgevolgd.

Tenslotte raadt de HGR aan om op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de jaarlijkse griepvaccinatie) de vaccinatiestatus van de patiënt na te kijken en de indicatie voor pneumokokkenvaccinatie te bespreken. Ook voor patiënten die opgenomen worden of verblijven in een verzorgingsinstelling, moet de vaccinatiestatus regelmatig geverifieerd worden.

[1Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenenen). Advies 9210 van de HGR

[2M. Bonten, S. Hujts, M. Bolkenbaas et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med. 2015 ; 372 : 1114-1125. doi 10.1056/ NEJMoa1408544


Abonneer u op de nieuwsbrief