FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

HPV (humaan papillomavirus)print

Vaccinatie van mannen ?

gepubliceerd op dinsdag 1 december 2015

De HPV-types 6 en 11 kunnen genitale wratten veroorzaken. De oncogene HPV-types, met name type 16, zijn verantwoordelijk voor onder meer anale kanker, peniskanker en monden keelkanker. 30 % van de HPV gerelateerde kankers treedt op bij mannen. Dit komt voor Europa neer op 17.000 gevallen per jaar, waarvan er 15.000 gelinkt zijn aan HPV 16 [1]. Bovendien bestaat er voor deze kankers (penis, anaal, oraal) geen georganiseerde screening. De ziektelast ten gevolge van genitale wratten is gelijkaardig voor mannen en vrouwen. Verschillende gerandomiseerde studies met het quadrivalente HPV-vaccin hebben aangetoond dat dit vaccin efficiënt en veilig is ter preventie van genitale wratten en precancereuze anale letsels bij mannen.
Verschillende landen (waaronder USA, Canada, Australië, Zwitserland en Oostenrijk) bevelen de veralgemeende vaccinatie tegen HPV 6, 11, 16 en 18 aan, ongeacht het geslacht [2].
In België wordt dit momenteel door de Hoge Gezondheidsraad onderzocht.

9-valent vaccin bij mannen

Een eerste studie [3] vergeleek de immunogeniciteit van het 9-valente HPV-vaccin bij jongens van 9 tot 15 jaar en bij meisjes en jonge vrouwen van 16 tot 26 jaar. De 3.066 deelnemers werden gevaccineerd volgens een schema in drie dosissen (0, 2 en 6 maanden). De antilichamenconcentratie werd gemeten op dag 1 en in maand 7 (4 weken na de laatste dosis). Na 7 maanden had meer dan 99% van de jongens, meisjes en vrouwen antilichamen tegen alle HPV-types opgenomen in het vaccin. De antilichamenconcentratie duurde minstens 2,5 jaar na de 3de dosis. Het vaccin werd over het algemeen goed verdragen. 72,8% van de jongens, 81,9 % van de meisjes en 85,4 % van de jonge vrouwen signaleerden lichte tot milde lokale reacties op de injectieplaats.
Een tweede studie [4] onderzocht de immunogeniciteit van het 9-valente vaccin bij mannen en vrouwen. Aan de studie namen 1.106 heteroseksuele mannen en 1.101 niet-gevaccineerde vrouwen tussen 16 en 26 jaar deel. Het vaccin werd toegediend volgens een schema van drie dosissen (op 0, 2 en
6 maanden). Ongeveer 99,5 % van de deelnemers had na 7 maanden antilichamen tegen alle HPV-types opgenomen in het vaccin. Het gehalte antilichamen tegen de types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58 was vergelijkbaar bij mannen en vrouwen. Aan deze studie namen ook 313 homomannen deel : bij hen was het immuunantwoord zwakker dan bij de heteroseksuele mannen.

Kosten - baten

Een meta-analyse [5] onderzocht de kosten en baten van vaccinatie van mannen. Daarbij werden 17 studies en 12 mathematische modellen geanalyseerd. De studie komt tot het besluit dat systematische vaccinatie van alle mannen die seks hebben met mannen de beste kosten-batenverhouding geeft.
Een dergelijke strategie stuit echter op praktische problemen vanwege de moeilijke identificatie van deze groep, zeker op jonge leeftijd. Hetzelfde probleem deed zich voor bij de introductie van het hepatitis B-vaccinatieprogramma. Vaccinatie van een leeftijdscohorte zoals voor hepatitis B gebeurde, geeft de beste garantie op succes.

Aanvaardbaarheid

Een studie ondervroeg een representatieve steekproef (geografisch, leeftijd, grootte van de stad) van ouders van een jongen in vier Europese landen (Verenigd koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië) [6]. Ongeveer 3 op 4 Britse, Duitse en Italiaanse ouders stonden positief tegenover de vaccinatie van hun zoon. In Frankrijk was slechts 49% voorstander van vaccinatie. Argumenten pro vaccinatie waren onder meer bescherming van het kind en gendergelijkheid.

[1R. Marty, S. Roze, X. Bresse et al. Estimating the clinical benefits of vaccinating boys and girls against HPV-related diseases in Europe. BMC Cancer 2013, 13:10 doi:10.1186/1471-2407-13-10
http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/10

[2Stanley M. HPV vaccination in boys and men. Hum Vaccin Immunother. 2014;10(7):2109-11. doi: 10.4161/ hv.29137.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25424825

[3Van Damme P, Olsson SE, Block S et al. Immunogenicity and safety of a 9)valent HPV vaccine. Pediatrics. Published online June 22, 2015. (doi: 10.1542/peds.2014-3745).
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/06/16/peds.2014-3745.abstract

[4Castellsagué X, Giulano AR, Goldstone S et al. Immunogenicity and safety of the 9-valent HPV vaccine in men. Vaccine. 2015 Jul 2. pii: S0264- 410X(15)00903-2. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.06.088.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26144901

[5Ben Hadj Yahia MB, Jouin-Bortolotti A, Dervaux B. Extending the human papillomavirus vaccination programme to include males in high-income countries: a systematic review of the cost-effectiveness studies. Clin Drug Investig. 2015;35(8): 471-85. doi: 10.1007/ s40261-015-0308-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26187455

[6Lee Mortensen G, Adam M, Idtaleb L. Parental attitudes towards male human papillomavirus vaccination: a pan-European cross-sectional survey. BMC Public Health. 2015 Jul 8;15:624. doi: 10.1186/s12889-015-1863-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26152138


Abonneer u op de nieuwsbrief