FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Veiligheid vaccinsprint

Recente berichtgeving over optreden van MS na hepatitis B vaccinatie

gepubliceerd op maandag 1 december 2008

Op 8 oktober 2008 verscheen in Neurology een nieuwe studie over het optreden van MS na hepatitis B vaccinatie bij kinderen.
Het betreft een case-control studie uitgevoerd in Frankrijk, opgezet om de risico’s van een eerste optreden van MS bij kinderen na te gaan na hepatitis B vaccinatie. De cohorte cases (N=349) is samengesteld uit kinderen jonger dan 16 jaar die een eerste episode van MS hebben vertoond tussen 1/1/1994 en 31/12/2003.
De cohorte controles (N=2941) werd toevalsgewijze uit de algemene bevolking geselecteerd (random telephone dialing).
Het is de derde analyse die over deze cohorte wordt gepubliceerd; de 2 vorige analyses, gepubliceerd in 2007, toonden geen verhoging van het risico op MS noch op MS recidieven bij kinderen die tegen hepatitis B waren gevaccineerd.
In deze derde publicatie toont de algemene statistische analyse geen verhoging van risico op MS na hepatitis B vaccinatie, ongeacht het soort vaccin, het aantal injecties, of de tijd tussen optreden van symptomen en laatste vaccinatie.
In een subanalyse besluiten de auteurs dat kinderen die hun basisvaccinaties volgens het aanbevolen schema hebben gekregen een statistisch significante verhoogd risico vertonen voor MS, indien de vaccinatie met het Engerix-B vaccin werd uitgevoerd, meer dan 3 jaar voordien. Tot op heden heeft geen enkele epidemiologische studie een verband getoond tussen een hepatitis B vaccinatie en het optreden van MS bij kinderen. De gevallen van MS die optreden na toediening van hepatitis B vaccins blijven binnen de te verwachte frequenties van spontane gevallen van MS in een niet gevaccineerde populatie.
De Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese regelgevende autoriteiten, het Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), en het Belgisch Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bekritiseren de conclusies van de auteurs en stellen de baten / risicoverhouding van de hepatitis B-vaccinatie niet in vraag. Zij besluiten :
- dat de algemene analyse in deze studie geen verband aantoont tussen hepatitis B vaccinatie en MS;
- dat er geen wetenschappelijke evidentie is dat hepatitis B vaccinatie geassocieerd zou zijn met MS, ongeacht het merk van vaccin;
- dat omwille van methodologische beperkingen de resultaten van de subanalyse bij kinderen voor wie het vaccinatieschema werd gerespecteerd aan het toeval kunnen te wijten zijn.
Deze resultaten veranderen de huidige aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie niet: elk land wordt aanbevolen om de hepatitis B-vaccinatie op te nemen in haar systematische vaccinatieprogramma, naast andere initiatieven voor risicogroepen. www.who.int/vaccine_safety/topics/hepatitisb/multiple_sclerosis/en/


Abonneer u op de nieuwsbrief