FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Links

Belgische websites

Hoge Gezondheidsraad
De adviezen van de Hoge Gezondheidraad omtrent vaccinaties, met fiches over de verschillende vaccins, inhaalvaccinaties en aanbevelingen. U kunt zich ook inschrijven op de vaccinatienieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle updates en nieuwe fiches m.b.t. vaccinaties.
www.health.belgium.be

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)
Bevat o.m.:

  • Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, dat maandelijks bijgewerkt wordt.
  • De Folia Pharmacotherapeutica.
  • De Transparantiefiches.
  • De rubriek "Goed om weten" met als doel snel een eerste standpunt te geven over actualiteiten omtrent geneesmiddelen.


www.bcfi.be

Instituut voor Tropische Geneeskunde
Gedetailleerde informatie over reisgeneeskunde en reisvaccinaties.
www.itg.be

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met uitgebreide informatie over infectieziekten en vaccinaties, het basisvaccinatieschema in Vlaanderen, informatie voor vaccinatoren, richtlijnen, veelgestelde vragen over vaccinaties, enz.
www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties
www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Infectieziekten

Kind&Gezin
Praktische informatie over infectieziekten en vaccinaties.
www.kindengezin.be

Domus Medica
Praktische informatie over vaccinaties voor huisartsen.
www.domusmedica.be

Centrum voor de evaluatie van vaccinaties
Bevat de neerslag van het jaarlijkse Valentijn Symposium, met antwoorden op vragen vanuit de praktijk. Ook nuttige bijdragen omtrent inhaalvaccinaties.
www.ua.ac.be

Draaiboek Infectieziekten CLB
Geeft een overzicht van de algemene hygiënische maatregelen die scholen en CLB’s moeten hanteren, en specifieke maatregelen bij bepaalde infectieziekten of besmettingen.
www.zorg-en-gezondheid.be

Richtlijnen Infectieziektebestrijding Vlaanderen
Doel van de richtlijnen is om alle betrokkenen bij een infectieziekte-incident een beter inzicht te geven in de werkwijze van de artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding in Vlaanderen.
www.zorg-en-gezondheid.be

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
Bevat actuele informatie over infectieziekten en vaccinatie, met o.m. de Standaard Vaccinaties en Draaiboek Infectieziekten.
www.vwvj.be

Interministerieel commissiaraat voor influenza
Alle essentiële en actuele informatie over influenza (seizoensgriep, vogelgriep, Mexicaanse griep, grieppandemie)
www.influenza.be

Vertaalgids infectieziekten-vaccinaties
De vertaalgids bevat een vertaaltabel, een folder over tuberculose en een folder over vaccineerbare ziekten in verschillende talen
www.logoantwerpen.be

Vlaams infectieziektenbulletin
Peer-reviewed tijdschrift over epidemiologie van infectieziekten (outbreakrapportering, surveillancedata, preventie, richtlijnen...) dat uitgegeven wordt door de Dienst Infectieziektebesrijding van de Vlaamse overheid.
www.infectieziektebulletin.be

Vaccinnet
Vaccinet is een registratiesysteem voor vaccinaties gekoppeld aan een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar vaccinatiebeleid.
www.vaccinnet.be

Website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met epidemiologische informatie over infectieziekten
www.wiv-isp.be

e-vax
e-vax is een registratiesysteem voor vaccinaties gekoppeld aan een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Franse Gemeenschap ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar vaccinatiebeleid.

ONE
Website van de franstalige tegenhanger van Kind&Gezin
http://www.one.be/

Société Scientifique de Médecine Générale
Website van de commissie vaccinaties van de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG
www.ssmg.be

Websites Nederland

Infectieziektenbulletin
Digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.
www.rivm.nl

Rijksvaccinatieprogramma
Toegankelijke informatie over vaccinaties, ook in andere talen (ondermeer Spaans, Frans, Duits, Turks, ...).
www.rivm.nl

Infectieziekten RIVM
Website met informatie, richtlijnen, stappenplannen en standaarden van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
www.rivm.nl

Vaccinatiewebsite van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het RIVM is belast met de coördinatie van en voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie, het ontwikkelt richtlijnen voor de verschillende vaccinaties, onderzoekt en evalueert de veiligheid en effectiviteit van de programma’s. Verder onderzoekt en ontwikkelt het RIVM bestaande en nieuwe vaccins.
www.rivm.nl

Infectieziektenplatform
www.infectieziekten-platform.nl

Nationaal Hepatitis Centrum
Kenniscentrum voor virale hepatitis in Nederland. Bevat informatie voor zowel het grote publiek als de gezondheidswerker.
www.hepatitis.nl

Internationaal

EUVAC
EUVAC is een Europees surveillance netwerk voor ziekten die te voorkomen zijn door vaccinatie. Met informatie over de nationale vaccinatieschema’s en informatie omtrent mazelen, bof, rode hond, kinkhoest en windpokken
http://ecdc.europa.eu/EN/ACTIVITIES/SURVEILLANCE/EUVAC/Pages/index.aspx

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
www.emea.europa.eu/index

European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC)
Informatie ook voor het grote publiek over zeer vele infectieziekten (’Health Topics’) en epidemiologische rapporten over mazelen, griep, West Nijlkoorts en varicella
www.ecdc.europa.eu

Eurosurveillance
Open Access Europees online magazine over epidemiologie en preventie van infectieziekten.
www.eurosurveillance.org

WHO – Europa
www.euro.who.int

European immunization week
www.euro.who.int

WHO
Informatie over infectieziekten en vaccinaties wereldwijd (in het Engels of Frans)
www.who.int/topics/vaccines/en

Vaccinatiewebsite van de Britse National Health Service
www.nhs.uk

Vaccinatiewebsite van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/vaccines

Vaccinatiewebsite van de American Academy of Pediatrics (USA)
www.cispimmunize.org

Medline over infecties
www.nlm.nih.gov/medlineplus

Medline over vaccinaties
www.nlm.nih.gov/medlineplus

Immunization Action Coalition (IAC)
Twee uitstekende Amerikaanse websites met uitgebreide praktijkinformatie over infectieziekten en vaccinaties voor gezondheidswerkers en het grote publiek, ook in meerdere talen.
www.immunize.org
www.vaccineinformation.org

Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI)
www.gavialliance.org


Abonneer u op de nieuwsbrief