FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Over Vax Info

De nieuwsbrief Vax Info

Vax Info wordt uitgegeven onder het wetenschappelijke toezicht van de Wetenschappelijke Overleggroep “Vaccinaties” (voor meer informatie) en verschijnt 3 keer per jaar.
De elektronische nieuwsbrief bevat wetenschappelijke en praktijkinformatie betreffende vaccinaties en wordt verstuurd, op aanvraag, naar alle huisartsen, pediaters, gynaecologen, internisten, internisten in opleiding, klinisch biologen, arbeidsgeneesheren en jeugdartsen.

Redactionele inhoud en strategie :
- Strikt wetenschappelijke artikelen met vermelding van de referenties.
- Concrete en praktische informatie bestemd voor de vaccinatoren, antwoorden op lezersvragen, vaccinatie-aanbevelingen en -beleid, epidemiologische gegevens over vaccineerbare aandoeningen, enz.
- Ondersteuning van de permanente vorming van artsen op het vlak van de vaccinatie door op geregelde tijdstippen de basisbegrippen opnieuw in herinnering te brengen en door hen de motieven en de argumenten toe te lichten die aan de basis liggen van de vaccinatiepolitiek en van de evoluties terzake.

Alle leden van de Wetenschappelijke Overleggroep “Vaccinaties” krijgen de teksten toegestuurd vóór hun verschijnen. Alle leden van de groep hebben een verklaring van belangenconflict opgesteld. De wetenschappelijke inhoud van elk artikel wordt op een vergadering besproken en goedgekeurd door de Wetenschappelijke Overleggroep “Vaccinaties”. De auteur van het artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar artikel.

De eindredactie van Vax Info gebeurd door de heer Paul Geerts.

Website Vax Info

De website Vax Info is vrij toegankelijk. Hij bevat o.m.:
- alle afleveringen van de nieuwsbrief Vax Info ; bij elk artikel wordt de publicatiedatum vermeld.
- de officiële vaccinatiekalender van de Hoge Gezondheidsraad ;
- links naar officiële sites over vaccinaties en infectieziekten ;
- actuele informatie over vaccins en infectieziekten afkomstig van overheidsdiensten en van wetenschappelijke publicaties.

Deze website is op de eerste plaats bestemd voor artsen, apothekers en personen werkzaam in de gezondheidssector maar kan ook interessant zijn voor anderen. Deze website heeft echter niet als doel een bezoek aan een arts te vervangen.

De eindredactie van de website gebeurd door de heer Paul Geerts.
De nieuwsbrief en de site Vax Info worden gerealiseerd dank zij een sponsoring van Glaxo SmithKline. De financiering van de website en van de nieuwsbrief Vax Info heeft geen invloed op de redactionele inhoud.
De nieuwsbrief en de website Vax Info bevatten geen publiciteit.


Abonneer u op de nieuwsbrief