FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Griepprint

Seizoensgriep 2017 - 2018: adviezen van de HGR en BCFI

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn twee tetravalente influenzavaccins en één trivalent vaccin beschikbaar. In dit artikel bespreken we de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Belgische Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) over de griepvaccinatie.

Er is ten opzichte van het influenzaseizoen 2016-2017 een aanpassing van de stam van de H1N1-component, de andere componenten zijn ongewijzigd. Alle specialiteiten (op basis van geïnactiveerd influenzavirus) beantwoorden aan de normen van de WGO voor 2017-2018. Het gaat over de volgende specialiteiten:

 • Trivalent vaccin: Influvac S®.
 • Tetravalente vaccins: α-RIX-Tetra®, Vaxigrip Tetra®.

Het verzwakte levend vaccin (Fluenz Tetra®) zal dit seizoen niet beschikbaar zijn.

Wanneer de arts op het voorschrift “Influenzavaccin” vermeldt in plaats van een specialiteitsnaam, mag de apotheker zowel een van de tetravalente vaccins als het trivalente vaccin afleveren.

Een trivalent of een tetravalent vaccin ?

• De Hoge Gezondheidsraad (1) geeft in haar advies voor het griepseizoen 2017-2018 geen duidelijke voorkeur voor de keuze tussen een trivalent en een tetravalent vaccin. Er zijn volgens de HGR nog geen bewijzen die aantonen dat de tetravalente vaccins bijkomende voordelen opleveren ten opzichte van trivalente vaccins op het vlak van preventie en morbiditeit. 
Het tetravalente vaccin (geregistreerd voor iedereen boven de drie jaar) is volgens de HGR wel het meest geschikt voor zwangere vrouwen en kinderen ouder dan 3 jaar die een risico lopen.

• De aanbeveling van de HGR om de tetravalente vaccins pas te gebruiken vanaf de leeftijd van 3 jaar, is gebaseerd op de informatie in de SKP’s van α-Rix-Tetra® en Vaxigrip Tetra®: daarin wordt vermeld dat doeltreffendheid en veiligheid niet zijn vastgesteld bij kinderen jonger dan 3 jaar. In de SKP’s van het trivalent vaccin wordt vermeld dat het kan gebruikt worden vanaf de leeftijd van 6 maanden, en dat ’de klinische gegevens bij kinderen van 6 tot 35 maanden beperkt zijn.’

Er zijn volgens het BCFI (2) wetenschappelijk gezien geen voor de hand liggende argumenten om te denken dat de tetravalente vaccins bij zeer jonge kinderen minder veilig zouden zijn dan de trivalente vaccins. In studies met andere, in België niet-gecommercialiseerde tetravalente vaccins (waarvan sommige volgens de SKP kunnen gebruikt worden vanaf 6 maanden) bleken er, ten opzichte van trivalente vaccins, weinig verschillen in het veiligheidsprofiel, tenzij dat er met het tetravalente vaccin een geringe toename in reacties ter hoogte van de injectieplaats was.
De aanbeveling om ook bij zwangere vrouwen bij voorkeur het tetravalente vaccin te gebruiken, heeft te maken met de hypothese dat vaccinatie van de zwangere vrouw leidt tot bescherming van de pasgeborene

• Bij adolescenten en volwassenen zijn er volgens het BCFI (2) geen klinisch relevante argumenten om een voorkeur te geven aan een trivalent dan wel een tetravalent vaccin. Beide types vaccins bieden gelijkwaardige bescherming tegen influenza A, het gevaarlijkste type bij volwassenen.

Bij kinderen zijn er volgens het BCFI wel argumenten om te kiezen voor een tetravalent vaccin: bij kinderen is de ziektelast door influenza B-virusinfectie groter dan bij volwassenen, en jonge kinderen hebben nog weinig of geen contact gehad met influenza B, en hebben dus nog geen immuniteit tegen influenza B opgebouwd.
Dat wordt bevestigd in een systematische meta-analyse van immunogeniciteitstudies gepubliceerd in Vaccine (3). Het tetravalente griepvaccin met een extra influenza B-component is superieur wat antistofvorming betreft ten opzichte van het trivalente vaccin bij mensen met een lage prevaccinatie immuniteit tegen griep, met name bij zuigelingen en kinderen. De impact van een influenza B ’mismatch’ op de effectiviteit van het trivalente griepvaccin was het grootst in trials met een lage pre-vaccinatie immuniteit (zuigelingen en kinderen). In trials met een hoge pre-vaccinatie immuniteit (ouderen) was de effectiviteit van het trivalente vaccin vergelijkbaar in geval van antigenische ’match’ en ’mismatch’. De auteurs besluiten hieruit dat het tetravalente vaccin superieur is voor zuigelingen en kinderen die nog niet werden blootgesteld aan influenza B, maar dat het weinig verschil maakt bij ouderen.

Vaccinatie kinderen: dosis

Op basis van gegevens over de vaccinveiligheid beveelt de HGR momenteel aan om bij zuigelingen van 6 tot 36 maanden de volledige dosis van 0,5 ml van het trivalente vaccin toe te dienen. Dit is nieuw in vergelijking met vroeger toen een halve dosis werd aangeraden. 
Ook voor kinderen ouder dan 36 maanden beveelt de HGR aan om een volledige dosis van het vaccin naar keuze toe te dienen. 

Kinderen jonger dan 9 jaar die voor de eerste keer 
gevaccineerd worden, hebben een 2de dosis van het vaccin nodig binnen de 4 weken.

Prioritaire vaccinatie van de risicogroepen

Voor de vaccinatie dient volgens de Hoge Gezondheidsraad prioriteit te worden gegeven aan de risicogroepen. Die risicogroepen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen.
De Raad houdt zich aan de aanbeveling voor vaccinatie tegen seizoensgriep voor drie doelgroepen:

 • Groep 1: Personen met een risico op complicaties:
  • zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester
   van hun zwangerschap op het ogenblik van het griepseizoen;
  • chronisch zieken ouder dan 6 maanden;
  • mensen ouder dan 65 jaar;
  • personen die verblijven in een instelling;
  • kinderen van 6 maanden tot 18 jaar onder langdurige aspirinetherapie.
 • Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.

Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren. Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig (Body Mass Index > 30) zijn.

Referenties
1. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2017-2018. Advies nr 9418
2. BCFI. Influenza 2017 - 2018. Folia Pharmacotherapeutica augustus 2017.
3. Beyer WEP et al. Rationale for two influenza B lineages in seasonal vaccines: A meta-regression study on immunogenicity and controlled field trials. Vaccine 2017. 35 (33): 4167-4176


Abonneer u op de nieuwsbrief