FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Mazelenprint

Epidemies in Europa (2007)

gepubliceerd op zaterdag 1 december 2007

De voorbije jaren worden regelmatig epidemies van mazelen gemeld in diverse Europese landen.

De voorbije twee jaar waren er belangrijke epidemies in Roemenië en Oekraïne, die ook tot epidemies leidden in andere Europese landen met een vrij goede vaccinatiecouverture, zoals Estland, Duitsland, Letland, Portugal, Polen, Italië en Spanje.
Ook in Japan is er sprake van een gevoelige stijging van het aantal mazelengevallen : tussen 1 januari en mei 2007 werden 691 gevallen gemeld, tegenover 537 in 2005 en 519 in 2006. Bij jongeren en volwassenen werden in dezelfde periode 208 gevallen gemeld. De meeste gevallen komen voor in Tokyo en omgeving.

Engeland, Noorwegen en Israël

De Britse Health Protection Agency (HPA) heeft tussen eind maart en eind augustus 2007, 480 gevallen van mazelen vastgesteld. Dit betekent een gevoelige stijging in vergelijking met dezelfde periode van 2006 toen over het hele jaar 756 gevallen werden gemeld, toen ook al het hoogste cijfer in meer dan tien jaar. De HPA heeft dan ook een oproep gelanceerd om alle kinderen te vaccineren bij het begin van het schooljaar.
Een eerste mazelenhaard werd vastgesteld bij Ierse woonwagenbewoners op 6 verschillende plaatsen in Engeland (London, East of England, South East, South West, East Midlands, Yorkshire en Humber). In totaal werden in deze groep tot eind augustus 187 gevallen vastgesteld (op basis van klinische symptomen en/of serologische bevestiging).
Ook in Noorwegen werden in dezelfde periode 16 gevallen vastgesteld bij niet-gevaccineerde Ierse woonwagenbewoners die via Engeland naar Noorwegen waren gereisd. De bron van de besmetting was naar alle waarschijnlijkheid een groep Ierse woonwagenbewoners die in april 2007 in Londen verbleef.
De geïnfecteerde personen waren tussen 2 maanden en 21 jaar oud, de overgrote meerderheid was jonger dan 14 jaar. Het ging in alle gevallen om personen die niet of onvolledig waren gevaccineerd of waarvan de vaccinatiestatus niet bekend was.
Ook in 2006 werd reeds een epidemie van mazelen genoteerd bij Ierse woonwagenbewoners in Engeland, waarbij meer dan 700 gevallen werden vastgesteld.
Een tweede mazelenhaard werd in mei 2007 vastgesteld in een ultra-ortodoxe Joodse gemeenschap in Noord-Londen. Hier ging het tot augustus om 105 gevallen, bijna de helft bij kinderen jonger dan 4 jaar. Het ging meestal omniet- of onvolledig gevaccineerde personen.
In augustus 2007 volgde een uitbraak in een ultra-ortodoxe Joodse gemeenschap in Israël. Hier werden tot nu toe 50 gevallen bevestigd, bijna allemaal personen die op 1 augustus een trouwfeest in Jeruzalem hadden bijgewoond. Oorsprong van de uitbraak was een 22-jarige niet-gevaccineerde Britse Jood die het huwelijksfeest had bijgewoond.
Ook werden enkele gevallen vastgesteld met als bron een 3-jarig Joods kindje dat een ander huwelijksfeest had bijgewoond waarop eveneens een Joodse familie uit Londen aanwezig was.
Het virus genotype was D4, hetzelfde dat verantwoordelijk was voor de uitbraken in Engeland en Noorwegen.

Zwitserland

In Zwitserland werden tussen november 2006 en juli 2007, 483 gevallen van mazelen gemeld. 279 (58%) daarvan kwamen voor in het kanton Luzern.
In Bern (vooral rond Biel) waren er 68 gevallen, in Genève 37 en in Zug 26. In 19 van de 26 Zwitserse kantons werden gevallen gemeld. De mazelen-incidentie voor het hele land in die 8 maanden lag op 6,5 per 100.000 inwoners. Voor kinderen jonger dan 16 jaar lag de incidentie in Luzern op 343 per 100.000. 53% van de patiënten waren mannen. Ruim de helft was tussen 5 en 14 jaar oud, een kwart was ouder dan 16 jaar. 10% van de zieken moest gehospitaliseerd worden, bij 15% werden vrij ernstige complicaties opgetekend (encephalitis, pneumonie, otitis media).
87% van de geïnfecteerde personen was niet gevaccineerd, van 7% was de vaccinatiestatus onbekend.
Alhoewel er geen epidemiologische verbanden werden gevonden tussen de verschillende uitbraken, ging het in de overgrote meerderheid om virus genotype D5 (precies hetzelfde type zorgde vorig jaar voor een massale uitbraak in Japan, en zorgde begin 2007 in Canada voor een uitbraak via import door een Japanse student). Het vermoeden bestaat dan ook dat het D5 virus vanuit Japan in Zwitserland is geïmporteerd.

Apulië (Italië)

Ook in de Italiaanse provincie Apulië werd in november 2006-januari 2007 een mazelenepidemie genoteerd. Oorsprong hier was een jongen van 6 jaar. Enkele dagen later werd ook bij een klasgenootje en een neefje in een andere stad mazelen vastgesteld. In de daaropvolgende 8 weken werden nog eens 15 gevallen gemeld. Het ging telkens om klasgenootjes of buurkinderen van de eerste gevallen. Geen enkel van de besmette kinderen was gevaccineerd tegen de mazelen. De gemiddelde leeftijd was 6,4 jaar. 10 van de 18 kinderen moesten gehospitaliseerd worden. Het verantwoordelijke mazelenvirus was van het genotype B3, dat nooit eerder in Italië was gesignaleerd.

Servië

In Servië werd tussen januari en maart 2007 een mazelenepidemie gemeld. Het eerste geval werd vastgesteld in januari in de stad Novi Sad in het autonoom gebied Vojvodina. Medio maart waren reeds 121 gevallen gemeld op drie verschillende plaatsen in Vojvodina. De mediane leeftijd bedroeg 13 jaar, de jongste patiënt was jonger dan één jaar, de oudste 33 jaar. Het ging in alle gevallen om niet-gevaccineerde kinderen of kinderen die slechts één vaccindosis hadden gekregen. Bijna allemaal behoorden ze tot de Roma-gemeenschap. Een derde van de kinderen moest gehospitaliseerd worden.

Barcelona

Bij een mazelenuitbraak in de streek van Barcelona tussen 1 oktober 2006 en 31 januari 2007 werden in totaal 213 gevallen bevestigd.
Aan de oorsprong van deze uitbraak lag een 6 jaar oud Roma-meisje van Roemeense afkomst. Waarschijnlijk had ze de infectie opgelopen tijdens een familiebijeenkomst in Italië, waar verschillende andere besmettingen werden vastgesteld (waaronder de moeder van het meisje). Het meisje was niet gevaccineerd. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 14 maanden (met een spreiding van 2 maanden tot 50 jaar).
In totaal werden 41 van de 213 gevallen gehospitaliseerd. Het mazelentype behoorde tot het genotypeD4.

P. Geerts

Voor de praktijk

In België bestaat een Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella met als opdracht de WHO-doelstelling te realiseren om mazelen en rubella in Europa tegen 2010 te elimineren. Om deze doelstelling te bereiken is een vaccinatiegraad van minstens 95% nodig (minimaal 2 dosissen tegen mazelen en één dosis tegen rubella). Volgens de meest recente vaccinatiegegevens in België (2005 en 2006) wordt de vaccinatiegraad geraamd op 90 à 95% voor de eerste dosis MMR en op 85% voor de tweede dosis.
Het is dus essentieel om
 de eerste dosis MMR toe te dienen aan alle zuigelingen op de leeftijd van 12 maanden;
 om een inhaalvaccinatie zo snel mogelijk uit te voeren bij alle kinderen die de eerste dosis niet hebben gekregen op de aanbevolen leeftijd;
 de tweede dosis aan alle kinderen op 11-12 jaar toe te dienen;
 ook voor de tweede dosis moet een inhaalvaccinatie zo snel mogelijk gegeven worden aan alle jongeren en jong-volwassenen die ze niet ontvingen op de aanbevolen leeftijd. Stippen we ten slotte aan dat de Wetenschappelijke Studiegroep voor Reisgeneeskunde de MMR-vaccinatie aanbeveelt voor alle niet-gevaccineerde personen geboren na 1960 voor elke reis naar een ontwikkelingsland.

Bron
www.eurosurveillance.org
Op deze website kan u zich inschrijven vooreen elektronische nieuwsbrief.


Abonneer u op de nieuwsbrief