FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Besmettelijke ziektes en risico’s voor het verzorgend personeel

gepubliceerd op woensdag 19 december 2018

Noso Info publiceert een overzichtsartikel over het risico dat gezondheidswerkers bacteriële of virale ziekten overdragen. De primaire preventiemaatregelen zoals de inenting van het gezondheidspersoneel bestaan voor bepaalde pathologieën maar worden niet altijd aanvaard.

De factoren van ondervaccinatie bij het verzorgend personeel zijn talrijk en verschillen al naargelang de pathologieën: zo is er het wantrouwen tegenover het vaccin, de ingesteldheid van de gezondheidswerker die het vaccin niet efficiënt vindt, de angst voor de neveneffecten, het feit dat ze zich door hun uurroosters of de organisatie van de dienst niet kunnen laten inenten.
Over het algemeen zijn de resultaten in Vlaanderen beter dan in de beide andere gewesten van het land. Men moet zich volgens de auteurs afvragen of inenting tegen bepaalde ziektes niet enkel moet worden aanbevolen maar binnen een professioneel kader ook moet worden verplicht. Ook andere systematische maatregelen zijn noodzakelijk, zoals het toepassen van protocollen bij patiënten, van bij hun aankomst in de wachtzaal en afhankelijk van de klinische symptomen die ze vertonen (mondneusmasker dragen, handhygiëne, onmiddellijk isoleren…).
Meer algemeen moet Wallonië werk maken van een vaccinatiestrategie bij de volwassen bevolking, die verschillende aspecten in aanmerking neemt zoals een wijziging van de epidemieprofielen van de besmettelijke ziektes, de onrust en vooroordelen rond inenting bij bevolking, een visie op vaccinatie die over een volledig leven is gespreid en bijzondere aandacht voor risicopersonen of personen die meer blootgesteld zijn, zoals het verzorgend personeel.

Bron
Schirvel C, Grammens T, Shodu N et al. Besmettelijke ziektes en risico’s voor het verzorgend personeel: focus op griep en mazelen. Noso Info. 2018. 22 (2).


Abonneer u op de nieuwsbrief