FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

HPV-vaccin

gepubliceerd op donderdag 5 januari 2012

Twee Canadese onderzoekers stellen vragen bij het nut en de veiligheid van het vaccineren van jonge meisjes tegen baarmoederhalskanker. Onterecht, zeggen Belgische experts.

Meer informatie en abstract
Lucija Tomljenovic & Christopher A. Shaw. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: Are they at odds?
Posted online on December 22, 2011 (doi:10.3109/07853890.2011.645353)

Reacties van Belgische Experts

Prof Dr. Poppe (UZ Leuven)
"Het is correct dat het niet bewezen is dat het kanker voorkomt. Maar de aanwijzingen dat het dat wél doet, zijn wel heel sterk. Proefpersonen die het vaccin kregen, bleken significant minder kans te hebben op voorloperletsels van een soort die, als ze niet behandeld wordt, in één op de drie gevallen binnen de tien jaar tot kanker leidt. In de tests van het vaccin treden niet méér neveneffecten op bij mensen die het vaccin krijgen dan bij wie een placebo krijgt. Met het vaccin hebben we nu een heel belangrijk nieuw wapen tegen baarmoederhalskanker, naast de al bestaande screening met uitstrijkjes.
www.standaard.be

Prof. Dr. Marleen Temmerman (UZ Gent)
"Het is inderdaad nog te vroeg om te weten of het vaccin meisjes hun hele leven zal beschermen en in welke mate. We weten dat je na vaccinatie in elk geval enkele jaren antilichamen vormt die beschermen tegen het virus. En het is wel bewezen dat het een voorstadium van baarmoederhalskanker voorkomt. Bovendien zijn de zogenaamde bijwerkingen verre van bewezen’
Maar tot we finale zekerheid hebben, moeten we wel blijven inzetten op screening van vrouwen en op de wetenschappelijke opvolging over zowel het effect van het vaccin als over de bijwerkingen."
www.nieuwsblad.be

Prof. Dr. Marc Van Ranst (voorzitter van de werkgroep vaccinaties binnen de Hoge Gezondheidsraad)
"Het zou middeleeuws zijn om op de terugval van het aantal kankerdoden te wachten. Dat het vaccin de voorlopers van de kanker terugdringt, is daarom voor mij reden genoeg om de overheid geen nieuw advies te geven."
www.standaard.be

Prof. Dr. Yves Van Laethem (CHU St Pierre - Bruxelles)
"D’autres chercheurs livrent d’autres résultats. L’étude Patricia, publiée en novembre dans The Lancet Oncology, montre que le vaccin administré aux élèves de 2e année, dans nos écoles secondaires, protège effectivement des lésions précancéreuses qui constituent l’étape initiale d’un cancer invasif du col de l’utérus. La liste d’effets secondaires graves cités par l’étude canadienne repose sur des signalements individuels, qui ne constituent en aucun cas des preuves d’une responsabilité du vaccin."
LE SOIR


Abonneer u op de nieuwsbrief