FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Toename in meldingen van mazelen in België

gepubliceerd op maandag 18 maart 2019

Zowel in België als Europa is er een duidelijke toename van het aantal mazelengevallen. In Brussel zijn tussen 1 januari en 22 februari 2019 reeds 24 gevallen gemeld, in Vlaanderen 25 gevallen en in Wallonië 18 gevallen.

• Van 1 januari tot 22 februari 2019 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds 24 gevallen gemeld aan de gezondheidsinspectie van de GGC, vergeleken met 13 gevallen in heel 2018. Het gaat vooral om jongvolwassenen die recent reisden naar endemische landen of die nauwe banden hebben met die regio’s.
• In dezelfde periode zijn er in Vlaanderen (alle provincies samen) 25 gevallen gemeld. Veel gevallen bleken geïmporteerd uit het buitenland of waren contacten van die gevallen. In Vlaams-Brabant is een cluster gemeld met 9 gevallen binnen één familie en 2 secundaire gevallen in een bezocht kinderdagverblijf. De ouders in deze familie waren niet gevaccineerd. In de provincie Antwerpen zijn ook twee clusters in twee families gemeld met in totaal 7 gevallen. De meeste van hen waren niet gevaccineerd. In Oost- en West-Vlaanderen zijn vier bevestigde maar niet gerelateerdegevallen gemeld, waarvan slechts één correct gevaccineerd was volgens leeftijd.
• In Wallonië zijn tot op heden 18 gevallen gerapporteerd. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal gevallen gerapporteerd in dezelfde periode van voorgaande jaren.
• In de Europese regio van de WGO hebben in 2018 ongeveer 82.596 personen mazelen opgelopen (hetzij 3 keer het totale aantal gemeld in 2017 en 15 keer het uitzonderlijk lage aantal van 2016) en zijn er 72 personen overleden.

Gezien de epidemiologische situatie in Europa en België en de hoge besmettelijkheid van de ziekte (vooral in de prodromale fase), herinneren wij huisartsen en andere clinici aan het belang om alle verdachte gevallen van mazelen (catarrale fase met rhinitis, conjunctivitis, hoest en hoge koorts gevolgd door een maculopapuleuze rash) te melden aan de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid. Elk klinisch vermoeden moet bevestigd worden via een speekseltest of bloedafname. Een vroegtijdige melding maakt het mogelijk om risicopersonen in de omgeving van een geval te identificeren en binnen de 72 uur na blootstelling zo nodig een postexpositie vaccinatie toe te dienen. Gezien de besmettelijkheid moeten personen met een vermoeden van mazelen snel uiteen wachtzaal worden gehaald en geïsoleerd (aerogene isolatie) om het aantal secundaire gevallen in te perken.
De beste preventie blijft een tweemalige vaccinatie. In Vlaanderen is een inhaalvaccinatie voor volwassenen geboren na 1970 gratis beschikbaar.

Bron: Nieuwsflash Infectieziekten Sciensano


Abonneer u op de nieuwsbrief