FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Pertussis / Vaccineffectiviteit en beschermingsduur

gepubliceerd op dinsdag 13 augustus 2019

In het licht van het toenemend aantal pertussisgevallen, ook bij gevaccineerde kinderen, onderzochten twee Amerikaanse studies, gepubliceerd in JAMA Pediatrics en in Pediatrics, de effectiviteit en beschermingsduur van het DTPa-vaccin

De studie in JAMA Pediatrics onderzocht aan de hand van een mathematisch model over de pertussis-transmissie de kans op een pertussis-infectie in vijf cohorten van kinderen tussen 5 en 9 jaar in de periode 2006-2014. De geschatte vaccineffectiviteit bedroeg meer dan 75 procent tussen de leeftijd van 5 en 9 jaar (dit betekent dat er onder de gevaccineerde kinderen ruim 75% minder infecties voorkomen dan onder de ongevaccineerden). Meer dan 65 procent van de kinderen bleef immuun 5 jaar na toediening van de laatste vaccindosis. De auteurs besluiten dat het vaccin een onvolledige maar langdurige bescherming geeft.

De studie in Pediatrics volgde 470.000 kinderen vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 11 jaar. In totaal werden 738 gevallen van pertussis bevestigd. Het risico op pertussis lag 13 keer hoger bij niet-gevaccineerde kinderen en 3 keer hoger bij onvolledig gevaccineerde kinderen (minstens één dosis) in vergelijking met volledig gevaccineerde kinderen. Nochtans werden ruim 80 procent van de pertussisgevallen (n=603) gezien bij de kinderen die volledig gevaccineerd waren. Het risico bij de gevaccineerde kinderen nam toe met de tijd die verstreken was sinds de laatste vaccinatie: in de leeftijdsgroep van 19 maanden tot 7 jaar was het risico 5 maal hoger drie jaar of meer na vaccinatie dan na één jaar, tussen 7 jaar en 11 jaar was het risico 2 keer hoger 6 jaar of meer na vaccinatie dan na 3 jaar. Dit wijst volgens de auteurs duidelijk op een probleem van afnemende immuniteit na vaccinatie.

Bron
• Domenech de Cellès M, Rohani P, King AA. Duration of Immunity and Effectiveness of Diphtheria-Tetanus–Acellular Pertussis Vaccines in Children. JAMA Pediatr. 2019. 173(6):588-594.
doi:10.1001/jamapediatrics.2019.0711

• Zerbo O, Bartlett J, Goddard K et al. Acellular Pertussis Vaccine Effectiveness Over Time. Pediatrics, 2019. e20183466
DOI: 10.1542/peds.2018-3466


Abonneer u op de nieuwsbrief