FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Pertussis / Antistofrespons van pasgeborenen na maternale vaccinatie

gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019

Twee recente studies onderzochten de antistofreactie bij het kind na vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap tegen pertussis. Er zijn namelijk aanwijzingen dat vaccinatie van de moeder een negatief effect heeft op de hoeveelheid antilichamen tegen kinkhoest bij zuigelingen na de gebruikelijke primaire vaccinatie (zgn. blunting-effect).

De eerste studie, een gerandomiseerde studie met controlegroep van een Belgisch-Thaise onderzoeksgroep gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases, vergeleek de antistofrespons aan zuigelingen, waarvan de moeders tijdens de zwangerschap gevaccineerd waren met het tetanus, difterie en acellulair pertussis vaccin (Tdap), na toediening van het whole cell pertussis vaccin (wP) of van het acellulaire vaccin (aP). De maternale vaccinatie inhibeerde meer pertussis-specifieke antistofreacties bij kinderen die het wP-vaccin kregen in vergelijking met het aP-vaccin. De controlegroep van kinderen van niet-gevaccineerde moeders hadden de hoogste pertussis-specifieke antistofrespons (anti-PT and anti-FHA) die aanhield tot na de boosterdosis. De antistof functionaliteit was het hoogst in de wP-groep.

De tweede studie, een prospectieve observationele cohortstudie in het Verenigd Koninkrijk, vergeleek 16 moeder-kindparen die de maternale Tdap-vaccinatie hadden gekregen met 15 moeder-kindparen die deze vaccinatie niet hadden gekregen. Zuigelingen van gevaccineerde moeders hadden zowel bij de geboorte als 7 weken daarna statistisch significant meer antilichamen tegen kinkhoest dan zuigelingen van ongevaccineerde moeders. Een maand na de laatste primaire Tdap-vaccinatie van het kind (5 maanden na de geboorte) was de hoeveelheid antilichamen tegen pertussistoxine tussen beide groepen zuigelingen vergelijkbaar: er werd dus geen blunting-effect gevonden. Dat er geen aanwijzingen voor een ‘blunting-effect’ werden gevonden zou volgens de onderzoekers ook een gevolg kunnen zijn van de kleine steekproef.

Bron:
• Wanlapakorn N, Maertens K, Vongpunsawad S et al. Quantity and quality of antibodies after acellular versus whole cell pertussis vaccines in infants born to mothers who received Tdap during pregnancy: a randomised trial. Clinical Infectious Diseases. 2019. ciz778, Published online 16 august 2019.
https://doi.org/10.1093/cid/ciz778

• Rive TF, Diavatopoulos DA, Smits GP et al. Antibody responses to Bordetella pertussis and other childhood vaccines in infants born to mothers who received pertussis vaccine in pregnancy – a prospective, observational cohort study from the United Kingdom. Clinical & Experimental Immunology 2019. 197 (1): 1-10
https://doi.org/10.1111/cei.13275


Abonneer u op de nieuwsbrief