FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Hoge Gezondheidsraad bepaalt prioritaire doelgroepen voor vaccinatie tegen Covid-19

gepubliceerd op donderdag 16 juli 2020

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen gepubliceerd met betrekking tot risicogroepen die prioritair moeten gevaccineerd tegen Covid-19 zodra een vaccin beschikbaar is.

De HGR adviseert om volgende groepen prioritair te vaccineren:
1. Alle personen werkzaam in de gezondheidssector;
2. Alle personen ouder dan 65 jaar;
3. Personen tussen 45 en 65 jaar met een van de volgende comorbiditeiten: obesitas, diabetes, hypertensie, een chronische cardiovasculaire, long-, nier- of leveraandoening, hematologische maligniteiten tot vijf jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen).

Het gaat in totaal om ruim 4 miljoen mensen. Indien slechts een beperkt aantal vaccins beschikbaar zijn, kunnen de prioriteiten verder aangescherpt worden. Op basis van de jaarlijkse griepvaccinatie schat de HGR dat 20 à 30 procent van deze risicogroepen de vaccinatie zal weigeren. Een grondig en preventief werk van de autoriteiten en de eerste lijn zal daarom van fundamenteel belang zijn om een maximale vaccinatiegraad van de risicogroepen te garanderen, aldus de HGR.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, het type vaccin en van de epidemiologische evolutie van Covid-19 zal worden opgevolgd of ook bijkomende groepen gevaccineerd kunnen of moeten worden, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen, andere personen met een verminderde immuniteit, personen met een specifieke sociaal-economische of etnische achtergrond en personen die essentiële diensten verlenen.

Bron: Hoge Gezondheidsraad. Vaccination strategy against Covid-19 in Belgium. Brussels: SHC; 2020. Report 9597


Abonneer u op de nieuwsbrief