FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Vaccinatiestrategie COVID-19 in België

gepubliceerd op vrijdag 4 december 2020

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 3 december 2020 de Belgische vaccinatiestrategie COVID-19 vastgelegd. De vaccins worden in drie fasen verdeeld. Zes prioritaire groepen krijgen als eerste een vaccin. Indien alles naar wens verloopt starten de vaccinaties begin januari 2021. De doelstelling is om uiteindelijk minstens 70% van de bevolking te vaccineren.

Vaccinatiestrategie in drie fasen

De vaccinaties zullen in fasen verlopen, afhankelijk van het beschikbare aantal vaccins.
Fase 1a
In de eerste fase 1a zullen de 600.000 dosissen van het Pfizer/BioNtech-vaccin die begin januari mogelijk al beschikbaar zijn, dienen voor de bewoners van de woonzorgcentra en het zorgpersoneel. Die vaccins moeten worden bewaard op zeer lage temperatuur (-75 graden Celsius) en zullen in de wzc’s en ziekenhuizen zelf worden toegediend.
Fase 1b
In fase 1b zullen meer vaccins worden ingezet voor 65-plussers en risicopatiënten. Zij zullen een vaccin krijgen in triage- en vaccinatiecentra, en in grootschalige vaccinatiecentra. De bedoeling is dat in deze fase vaccins gebruikt worden die in de koelkast bewaard kunnen worden.
Fase 2
De tweede fase kan starten als er een voldoende voorraad aan vaccins beschikbaar is. Dan zullen de laagrisicopatiënten in aanmerking komen. Mogelijk kan vaccinatie in die fase ook in bedrijven en scholen plaatsvinden.

Volgende groepen worden prioritair gevaccineerd.

1. Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door de collectieve zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers.
2. Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken. Deze categorie omvat alle personen die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met Covid-19 patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit.
3. Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten met in begrip vanstructuren die investeren in preventie (bijvoorbeeld vaccinatie-en kankerscreeningcentra, Kind&Gezin en Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Deze categorie omvat alle personen die in het kader van hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen.
4. Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.
5. Personen van 45-65 jaar met specifieke comorbiditeiten: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier-en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen). De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. Uitbreiding moet worden overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er nieuwe groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de overdracht).
6. Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, volgens criteria die verder zullen bepaald worden.

Lees hier het Advies van de taskforce voor de operationalisering van de vaccinatiestrategievoor de operationalisering van de vaccinatiestrategie Covid-19 in België.

Lees ook: Agentschap Zorg en Gezondheid: Vaccinatie tegen COVID-19, Vraag en antwoord

Bron: www.info-coronavirus.be


Abonneer u op de nieuwsbrief