FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Hepatitis A / Vaccinatie kinderen met één of twee dosissen

gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021

Vaccine publiceert een systematische review van de impact van vaccinatieprogramma’s met twee en één dosis niet-levend hepatitis A-virus bij kinderen. Sinds 1999 hebben verschillende landen universele vaccinatie van kinderen tegen HAV ingevoerd volgens schema’s met twee doses. Andere landen hebben sinds programma’s met één dosis ingevoerd. De langetermijnimpact van een schema met één dosis is nog niet bekend.

Snelle afname van de incidentie van hepatitis A en gerelateerde uitkomsten werden waargenomen in alle leeftijdsgroepen na de introductie van vaccinatieprogramma’s, die ten minste 14 jaar aanhielden voor programma’s met twee doses en zes jaar voor programma’s met één dosis. De effectiviteit van het vaccin was ≥ 95% over een periode van 3-5 jaar voor programma’s met twee doses en > 98% gedurende 0,1–7,5 jaar bij vaccinatie met één dosis. De persistentie van antilichamen bij gevaccineerde personen werd gedocumenteerd tot 15 jaar (≥90%) en tien jaar (≥74%) voor respectievelijk schema’s met twee doses en één dosis. De persistentie van antilichamen werd gevolgd en gedocumenteerd gedurende ≥15 en ≥10 jaar na 2 en één vaccindosis.
De auteurs besluiten dat op basis van de huidige gegevens twee doses HAV-vaccins nodig zijn om langdurige bescherming te garanderen.

Bron
Andani A, Van Damme P, Bunge EM et al. Review - One or two doses of hepatitis A vaccine in universal vaccination programs in children in 2020: A systematic review. Vaccine. Online 30 januari 2021
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.038


Abonneer u op de nieuwsbrief