FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Hoge Gezondheidsraad adviseert prioritaire griepvaccinatie voor kwetsbare groepen

gepubliceerd op maandag 23 augustus 2021

Alle mensen vanaf 65 jaar, mensen die in een instelling wonen, alle patiënten die een chronische aandoening hebben en alle zwangere vrouwen moeten prioritair een vaccin krijgen tegen de seizoensgebonden griep voor de komende winter. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een nieuw advies.

Dit seizoen zullen drie quadrivalente vaccins beschikbaar zijn (Alpharix-Tetra® en VaxigripTetra® zijn geregistreerd voor iedereen boven de zes maanden, InfluvacTetra® vanaf3jaar).

Onder meer door de coronacrisis heeft de HGR overwogen zijn eerdere adviezen over prioritaire groepen en de mogelijke fasering ervan voor de vaccinatie tegen seizoensgriep aan te passen en aan te vullen.
In zijn advies onderscheidt de HGR drie categorieën van personen die voorrang moeten krijgen voor vaccinatie.

Categorie A: hoogste prioriteit, gelijktijdig vaccineren vanaf half oktober
• Groep 1: personen met een risico op complicaties.
- alle personen vanaf 65 jaar;
- alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren of aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI>35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
- alle personen die in een instelling verblijven;
- alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
- kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

• Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector, binnen en buiten zorginstellingen.

• Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1 en kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B moeten na die uit categorie A gevaccineerd worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.
Volgens het HGR is het zinvol om - na gesprek met hun huisarts - alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op de drie dat ze minstens één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig zijn (BMI>30).

Categorie C is de rest van de bevolking, als de vaccinvoorraden het toelaten
Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen. De gegevens tonen aan dat systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en hospitalisaties en mogelijk een zeer beperkt effect op absenteïsme heeft.
Met de geplande voorraad van 3,3 miljoen vaccins voor het komende winterseizoen moeten alle prioritaire groepen in principe zonder probleem gevaccineerd kunnen worden.

De HGR merkt nog op dat er in het seizoen 2020-2021 weinig of geen griepgevallen geweest zijn. Dit doet vragen rijzen over de immuniteit van de bevolking om de griepfase van het seizoen 2021-2022 het hoofd te bieden. Het gebrek aan recente natuurlijke immuniteit zou namelijk het risico van overdracht van het influenzavirus kunnen verhogen, met name door kinderen/jongvolwassenen aan mensen met een hoger risico.
Voorts beveelt de HGR aan om bij een eventuele griepepidemie volgend seizoen de bestaande preventieprincipes te blijven naleven (dragen van een masker / handwassen met een hydroalcoholische oplossing), met name voor risicopersonen.

Bron:
Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2021-2022. Brussel: HGR; 2021. Advies nr. 9625


Abonneer u op de nieuwsbrief