FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Vaccinatie voor personen vanaf 12 jaar: advies van de HGR

gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021

De Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) formuleert aanbevelingen inzake pediatrische vaccinatie tegen COVID-19 voor personen vanaf 12 jaar.

Dit advies (09:07:21) vervangt de versie die op 20 mei 2021 reeds werd gepubliceerd en enkel deel 1 (voor 16-17-jarigen) omvatte.
Op het moment van publicatie van dit verslag zijn deze aanbevelingen in België alleen van toepassing op kinderen van 12 jaar en ouder met het Comirnaty®-vaccin.

In het licht van de argumenten voor en tegen en de onzekere factoren inzake de vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen COVID-19, beveelt de Raad het volgende aan :

Voor 16- tot 17-jarigen

 • 1 - Alle patiënten van 16 tot 17 jaar met co-morbiditeit(en) op prioriteitsniveau 1, 2 en 3 (HGR- 9618 en HGR 9641) moeten snel worden gevaccineerd, net als patiënten ouder dan 18 jaar met co-morbiditeit(en).
 • 2 - Alle adolescenten van 16 tot 17 jaar zonder co-morbiditeit(en) moeten gevaccineerd worden volgens de modaliteiten die door de Taskforce voor de algemene bevolking zijn vastgesteld tijdens fase 2 van de Belgische campagne. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe kleiner het individuele voordeel van vaccinatie is. Tot op een bepaald punt (dat door de Taskforce en de autoriteiten moet worden bepaald naar gelang de evolutie van de epidemie in de verschillende leeftijdsgroepen en de snelheid van de Belgische campagne) moeten de oudsten dus voorrang krijgen op de jongsten wat de vaccinatie tegen COVID-19 betreft. Gezien het grotere aantal sociale contacten in deze leeftijdsgroep en afhankelijk van het tijdstip van vaccinatie van deze populatie en de werkzaamheid van de vaccins op de overdracht, zou hun vaccinatie van invloed kunnen zijn op de algehele circulatie van het virus en de varianten in de algemene bevolking.
  Zoals reeds aanbevolen in HGR-9618 is het vaccineren van 16-17-jarigen (inclusief zonder comorbiditeiten) om indirect diegenen te beschermen voor wie de werkzaamheid van het vaccin beperkt is, een aanvaardbaar argument voor het vaccineren van alle naaste contacten die in hetzelfde huishouden wonen als deze personen (kwetsbare grootouders, broer of zus met immuundeficiënties, enz.).

Voor 12- tot 15-jarigen

 • 3 - Alle patiënten van 12 tot 15 jaar met co-morbiditeit(en) op prioriteitsniveau 1, 2 en 3 (HGR- 9618 en HGR-9641) moeten snel worden gevaccineerd.
  De Raad beveelt aan dat de lijsten van comorbiditeiten die in HGR-9618 en HGR-9641 voor volwassenen zijn vastgesteld, worden gebruikt om risicokinderen van 12 tot 15 jaar op te sporen.
  Voor deze leeftijdsgroep is de rol van de huisarts en/of specialist cruciaal bij het beoordelen van deze individuele risico’s en het aanbevelen van vaccinatie voor patiënten van 12-15 jaar met co-morbiditeit(en), alsook bij het identificeren van andere kinderen en adolescenten die niet in deze lijsten voor volwassenen zouden zijn opgenomen. Het systeem moet flexibeler worden, met een grotere rol voor kinderartsen en huisartsen bij de identificatie van patiënten.
 • 4 - Zoals reeds aanbevolen in HGR-9618 is het vaccineren van 12-15-jarigen (inclusief zonder comorbiditeiten wanneer zij naaste contacten zijn) om indirect diegenen te beschermen voor wie de werkzaamheid van het vaccin beperkt is, een aanvaardbaar argument voor het vaccineren van alle naaste contacten die in hetzelfde huishouden wonen als deze personen (kwetsbare grootouders, broer of zus met immuundeficiënties, enz.).
 • 5 - Met de huidige stand van de wetenschappelijke en epidemiologische kennis beveelt de Raad aan dat kinderen tussen 12 en 15 jaar zonder comorbiditeit(en) op proactieve basis om vaccinatie tegen COVID-19 kunnen vragen (opting in process). Dit uiteraard met instemming van de ouders en/of de wettelijke voogd van het kind.
  Het is van cruciaal belang om de volwassenen die het kind begeleiden en zij/haar vragen beantwoorden, te erover in te lichten dat deze vaccinatie weinig individueel voordeel biedt (zeer gering risico op ziekenhuisopname of overlijden in geval van besmetting met het COVID- 19-virus), maar dat de vaccinatie nuttig kan blijken om de circulatie van het virus in het algemeen in de bevolking te beperken en aldus meer kwetsbare personen te beschermen ("altruïstische" of volksgezondheidsvaccinatie).
  Vóór de vaccinatie moet ook nauwkeurige en op de leeftijd afgestemde informatie over myocarditis en pericarditis worden gegeven om het kind en zijn ouders en/of wettelijke voogden op de hoogte te brengen van de conclusies van dit EMA-veiligheidsrapport te informeren.

Bron: HGR. Advies 9655 - Vaccinatie tegen SARS-CoV-2 vanaf 12 jaar.


Abonneer u op de nieuwsbrief