FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

BCFI: griepvaccinatie seizoen 2021-2022

gepubliceerd op dinsdag 14 september 2021

Voor het influenzaseizoen 2021-2022 zijn er, zoals vorig jaar, drie tetravalente vaccins (d.w.z. met 2 influenza A-componenten en 2 influenza B-componenten) beschikbaar in België. Het zijn “geïnactiveerde”, injecteerbare vaccins die gebruikt kunnen worden vanaf de leeftijd van 6 maanden.

Influenzavaccinatie biedt gedeeltelijke bescherming tegen influenzabesmetting. De impact op morbiditeit en mortaliteit is onduidelijk (maar waarschijnlijk beperkt). Ondanks de beperkingen van de huidige influenzavaccins wordt influenzavaccinatie aangemoedigd bij personen met hoog risico van complicaties. Hun veiligheidsprofiel is gunstig, en er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie nadelige effecten heeft op de zwangerschap of het ongeboren kind.
De Hoge Gezondheidsraad (HGR, Advies 9625, 10/06/21) beveelt voor het seizoen 2021-2022 een gefaseerd verloop aan van de vaccinatie tegen influenza.

Lees ook: Hoge Gezondheidsraad adviseert prioritaire griepvaccinatie voor kwetsbare groepen.

Bron: BCFI. Influenzavaccins 2021 - 2022


Abonneer u op de nieuwsbrief