FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

COVID-19 / Voorlopig geen boosterdosis voor ouderen of risicopatiënten

gepubliceerd op maandag 27 september 2021

Internationaal lopen de beleidsbeslissingen rond een extra/booster vaccinatie tegen COVID-19 sterk uiteen. Sommige landen zoals Israël, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten starten, ondanks een hoge vaccinatiewerkzaamheid, versneld met een derde dosis bij bepaalde groepen. België is (voorlopig) niet van plan om ouderen of risicopatiënten een extra dosis van het COVID-19-vaccin toe te dienen.

We geven hier een overzicht van een aantal relevante studies en rapporten over een extra dosis COVID-19-vaccin na primaire vaccinatie.

• KCE. Rapid review van de literatuur over de toediening van een extra dosis COVID-19-vaccin na primaire vaccinatie
Het KCE werd door de Task Force vaccinatie gevraagd een snel literatuuronderzoek te voeren om een antwoord te geven op de vraag of een extra/boosterdosis mRNA-vaccin op korte termijn nodig is en zo ja, aan welke patiënten. Dit rapport geeft een overzicht gegeven van de actueel beschikbare evidence uit verschillende klinische studies: studies over doorbraakinfecties, effect, immunologische respons na primaire vaccinatie, immunologische respons en veiligheid van heterologe vaccinatie en van een extra of boostervaccinatie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Sciensano, het Corona Commissariaat, UAntwerpen, UNamur, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Defensie.

• Krause PR, Fleming TR, Peto R et al. Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses. The Lancet online 13 september 2021.
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02046-8
Een groep van topexperts schrijft in The Lancet dat mogelijke voordelen van een derde prik (als die er al zijn) niet opwegen tegen het vaccineren van mensen in arme landen.

• ECDC. Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses

Op basis van het huidige bewijs is er geen dringende behoefte aan het toedienen van boosterdoses van vaccins aan volledig gevaccineerde personen in de algemene bevolking, volgens een technisch rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Een extra dosis kan wel overwogen worden voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem en ouderen in woonzorgcentra als onderdeel van hun primaire vaccinatie.

ECDC and EMA highlight considerations for additional and booster doses of COVID-19 vaccines

• WHO. Interim statement on COVID-19 vaccine booster doses
In de context van aanhoudende wereldwijde beperkingen van het vaccinaanbod, zal het toedienen van boosterdoses de ongelijkheid verergeren door de vraag op te drijven en het schaarse aanbod te consumeren, terwijl prioritaire populaties in sommige landen, nog geen primaire vaccinatiereeks hebben ontvangen. De focus blijft vooralsnog op het vergroten van de wereldwijde vaccinatiegraad met de primaire serie

Joint Statement from HHS Public Health and Medical Experts on COVID-19 Booster Shots
Amerikanen die gevaccineerd zijn met de Pfizer- en Moderna-vaccins zullen acht maanden na hun tweede inenting een herhaalvaccin kunnen krijgen. De campagne start in de week van 20 september.

• HAS. Avis n° 2021.0061/AC/SEESP du 23 août 2021 du collège de la HAS relatif à la définition des populations à cibler par la campagne de rappel vaccinal chez les personnes ayant eu une primovaccination complète contre la Covid-19.

In Frankrijk adviseert de Haute Autorité de Santé om een boosterdosis toe te dienen aan alle 65-plussers en kwetsbare patiënten vanaf begin oktober.

• Mahase E. Covid-19 booster vaccines: What we know and who’s doing what. BMJ. 2021. 374:n2082.
doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2082


Abonneer u op de nieuwsbrief