FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Covid-19 / Over de vaccinatie van kinderen

gepubliceerd op woensdag 29 december 2021

De ministers van Volksgezondheid verzameld binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) hebben op 20 december het licht op groen gezet voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. We geven hier een overzicht van de officiële adviezen en de praktische richtlijnen terzake.

• Het geneesmiddelencomité van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA zette op 25 november 2021 het licht op groen voor het Pfizer-BioNTech-covidvaccin voor kinderen van vijf tot elf jaar. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin bij kinderen van vijf tot elf jaar op tegen de beperkte risico’s, vooral bij kinderen die een hoger risico lopen op ernstige COVID-19.

• Op 1 december 2021 publiceerde het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) een technisch rapport ‘Interim public health considerations for COVID-19 vaccination of children aged 5-11 years’ met een wetenschappelijk overzicht van de argumenten pro en contra vaccinatie van kinderen van 5-11 jaar, en concrete aanbevelingen voor de lidstaten.

• Op 17 december 2021 bracht de Hoge Gezondheidsraad een advies uit over de vaccinatie van kinderen van 5 tot 12 jaar. De vaccinatie wordt niet verplicht en kinderen met onderliggende aandoeningen en kinderen in nauw contact met risicopersonen krijgen voorrang. Het advies bevat een uitgebreide analyse van de wetenschappelijke achtergronden en een schematisch overzicht van de voor- en nadelen van deze vaccinatie.

Ook de Franse HAS, de Nederlandse Gezondheidsraad en de Amerikaanse CDCraden de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar aan.

• Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek bracht op 17 december 2021 een voorlopig advies uit over de ‘Ethische uitdagingen van een COVID-19-vaccinatie bij kinderen van 5-11 jaar’. Volgens het Comité moeten kinderen met onderliggende aandoeningen ‘zonder uitstel’ gevaccineerd kunnen worden. Vaccins aanbieden aan 5- tot 11-jarigen noemt het comité ‘ethisch aanvaardbaar’. Het Comité dringt wel aan op eerlijkheid, transparantie en zorgvuldoige communicatie, en vindt het absoluut noodzakelijk dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen (geen CST, geen verschil in toegang tot schoolreizen, in test- en quarantainebeleid enz.).

• De Belgian Paediatric COVID-19 Task Force (PTF)is voorstander van vaccinatie om de negatieve impact van mogelijk nieuwe maatregelen te voorkomen (denk aan: sluiten van scholen, sociale afstandsregels, beperking van jeugdactiviteiten,...) en om besmetting van personen in hun omgeving te voorkomen.

Op de website laatjevaccineren.be vindt u alle praktische informatie over de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11
• Deze vaccinatie gebeurt met een pediatrische vorm van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen.
• Net als bij de rest van de bevolking is de vaccinatie voor 5-11-jarigen vrijwillig en gratis.
• Voor de vaccinatie van kinderen is de ouderlijke toestemming (of de toestemming van een wettelijke voogd) nodig.


Abonneer u op de nieuwsbrief