FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Wat is de impact van langdurige COVID-19?

gepubliceerd op maandag 27 december 2021

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een online-enquête gehouden bij 1 320 mensen met langdurige COVID of ‘long COVID’. Ook het COVIMPACT-onderzoeksproject van Sciensano volgt meer dan 2000 personen op 3 maanden na hun COVID-19-infectie om kennis te verzamelen over langdurige COVID en de langetermijneffecten op de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid.

Zes maanden na een besmetting met het coronavirus heeft ten minste een op de zeven mensen nog steeds symptomen, blijkt uit de KCE-studie. De studie bevestigt dat langdurige COVID leidt tot een duidelijke vermindering van de levenskwaliteit, en vaak moeilijkheden oplevert bij de terugkeer naar het werk. De psychologische gevolgen zijn ernstig. Langdurige COVID treft zowel mensen die een ernstige vorm van COVID-19 hebben doorgemaakt, als mensen die een milde vorm hebben gehad. Alle leeftijdsgroepen kunnen worden getroffen, maar het komt het vaakst voor in de leeftijdsgroep 35-69 jaar.
Het KCE stelt voor dat een globaal functioneel assessment (‘bilan’) van patiënten mogelijk gemaakt wordt, zodat zij kunnen worden doorverwezen naar de gepaste zorg op maat, die op een gecoördineerde wijze wordt georganiseerd. Dit bilan zou in gespecialiseerde centra plaatsvinden, maar de voorgeschreven behandeling en opvolging zou zoveel als mogelijk binnen de eerste lijn moeten plaatsvinden.

In het COVIMPACT-onderzoeksproject van Sciensano had 47% van de deelnemers langdurige COVID. De meest voorkomende symptomen bij personen met langdurige COVID zijn: vermoeidheid/uitputting (51%), hoofdpijn (28%), geheugen- en concentratieproblemen (26%), spierpijn (24%), ademhalingsproblemen (23%) en slaapproblemen (20%).
• Vergeleken met personen zonder symptomen drie maanden na hun COVID-19-besmetting, geven personen met langdurige COVID zichzelf een lagere score voor levenskwaliteit met betrekking tot gezondheid. Ze melden ook vaker matige tot ernstige ademhalingsproblemen en meer vermoeidheid.
• Wat de geestelijke gezondheid betreft, hebben personen met langdurige COVID beduidend meer angst- en depressieve stoornissen. Drie maanden na de COVID-19-besmetting bedraagt het percentage angststoornissen 12% bij personen met langdurige COVID en 4% bij personen zonder symptomen van COVID-19. Voor depressieve stoornissen is dat respectievelijk 18% en 5%.
• Langdurige COVID heeft ook negatieve gevolgen voor de professionele en economische situatie van de personen in kwestie. Een hoger percentage personen met langdurige COVID is in de drie maanden na hun besmetting met ziekteverlof geweest. Gemiddeld waren zij 20 dagen afwezig, tegenover 13 dagen bij personen zonder symptomen. Ten slotte meldt 30% van de personen met langdurige COVID een matig tot ernstig financieel verlies als gevolg van hun gezondheidstoestand gelinkt aan COVID-19. Bij personen zonder symptomen van COVID-19 drie maanden na hun besmetting was dat 21%.

De resultaten tonen aan dat sommige personen een groter risico lopen op het ontwikkelen van langdurige COVID, meer bepaald:
• vrouwen
• personen met een lager opleidingsniveau
• personen met een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen
• personen met overgewicht of obesitas
• personen met minstens één symptoom van COVID-19 in de acute fase van de besmetting.

Bron
• Castaneros-Zapatero D, Kohn L, Dauvrin M et al. Behoeften en opvolging van patiënten met langdurige COVID. KCE-rapport 344As. 2021.

• Smith P, Charafeddine R, Drieskens S et al. D. COVIMPACT studie: Long COVID en de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen – Resultaten van 3 maanden opvolging. Brussel, België. December 2021
DOI: https://doi.org/10.25608/gqcw-yk36


Abonneer u op de nieuwsbrief