FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Nieuwe COVID-19 vaccinatieadviezen Hoge Gezondheidsraad

gepubliceerd op maandag 11 april 2022

De Hoge Gezondheidsraad heeft twee nieuwe adviezen gepubliceerd over (booster) vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en adolescenten van 12-17 jaar en voor immuungecompromitteerde patiënten.

Kinderen en adolescenten van 12-17 jaar

Wat de boosterdosis voor 12- tot 17-jarigen betreft, beveelt de HGR de systematische toediening van een boosterdosis aan voor:
 alle kinderen en jongeren die immuungecompromitteerd zijn;
 alle kinderen en jongeren met prioritaire comorbiditeiten van niveau 1, 2 en 3;
 alle kinderen en jongeren die onder hetzelfde dak wonen als personen die ondanks volledige vaccinatie een risico op ernstige ziekte blijven lopen (bv. kwetsbare grootouders, immuungecompromitteerde broer of zus, enz.) Het doel van deze vaccinatie is om deze
risicogroepen indirect te helpen beschermen.
De HGR geeft echter opnieuw aan dat de duur van de bescherming in het kader van Omikron lager is en sneller afneemt en dat cocoonvaccinatie een aanvulling vormt op niet-farmaceutische maatregelen maar deze niet vervangt voor degenen die een risico lopen op ernstige ziekte.

In de huidige epidemiologische context met betrekking tot Omikron (duidelijke afname van de viruscirculatie in de bevolking) concludeert de HGR dat de boostervaccinatie van gezonde jongeren in het kader van Omikron op dit moment geen significante indirecte gezondheidswinst voor de samenleving oplevert.

Op basis van dit advies heeft het de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) op 16 maart 2022 het volgende beslist:

1. De boostercampagne voor de 12- tot en met 17-jarigen met risicofactoren wordt verdergezet en uitgebreid. Het gaat hier concreet om immuungecompromitteerde jongeren, en jongeren met chronische long- of hart- en vaatziekten, obesitas, ernstige astma, syndroom van Down, zeldzame ziekten, … Voor de volledige lijst zie advies HGR nr. 9618.

2. Een boostervaccin bij de andere 12- tot en met 17-jarigen kan toegediend worden op initiatief van de jongere of zijn/haar ouders/wettelijke verantwoordelijke, en volgens de geldende regels zoals toegepast bij de primovaccinatie. De jongere of zijn ouders/wettelijke verantwoordelijke kan/kunnen hiervoor vanaf volgende week contact opnemen met zijn of haar vaccinatiecentrum om het moment te kennen waarop dat mogelijk is.

3. Een algemene boostercampagne bij deze leeftijdsgroep met individuele uitnodiging zal op dit moment niet plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd indien en wanneer de epidemiologische evolutie dit vereist.

Immuungecompromitteerde patiënten

De HGR beveelt een boostervaccinatie (volledige dosis voor
Comirnaty® - ½ dosis voor Spikevax®) aan voor alle immuungecompromitteerde patiënten ouder dan 12 jaar, minstens drie maanden na de aanvullende dosis (uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses). Bij de meeste immuungecompromitteerde personen is die boosterdosis nodig om de uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses tegen COVID-19 te vervolledigen.
Het doel van deze boosterdosis, volgend op de uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses, is om de effectiviteit van het vaccin te herstellen in die subgroepen waar de immuunrespons niet langer toereikend is.

Bron:
Hoge Gezondheidsraad. Boostervaccinatie tegen COVID-19
voor kinderen en jongeren van 12-17 jaar
. Brussel: HGR; 2022.
Advies nr. 9693.

Hoge Gezondheidsraad. Boostervaccinatie tegen COVID-19
voor immuungecompromitteerde patiënten
. Brussel: HGR;
2022. Advies nr. 9691.


Abonneer u op de nieuwsbrief