FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Sensorineuraal gehoorverlies na Covid-vaccinatie

gepubliceerd op dinsdag 3 mei 2022

Twee onderzoeken naar sensorineuraal gehoorverlies na Covid-vaccinatie komen tot tegenstrijdige conclusies. Het gaat alleszins om een zeldzame bijwerking die meer voorkomt na een besmetting dan na vaccinatie.

Een Amerikaanse studie vindt geen verhoogd risico. De onderzoekers analyseerden 555 spontane meldingen en 21 patiënten die binnen 3 weken na vaccinatie gediagnosticeerd werden met sensorineuraal gehoorverlies.

Israëlische onderzoekersbestudeerden 91 gevallen van sensorineuraal gehoorverlies op ruim 2,6 miljoen gevaccineerden. Dit kwam overeen met een incidentieratio van ongeveer 60 per 100.000 persoonsjaren. In 2018 en 2019, dus voor start van de coronavaccinatie, was de incidentieratio ongeveer 40 per 100.000 persoonsjaren. De onderzoekers concluderen daarom dat de vaccinatie geassocieerd lijkt te zijn met sensorineuraal gehoorverlies, maar dat het absolute risico zeer klein is.

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt ook dat er verband kan zijn tussen (langdurige) covid-19 en tinnitus. Oorsuizen werd ook een zeldzame keer gerapporteerd als mogelijke nevenwerking van coronavaccinatie, maar het is niet zeker of het hier om een oorzakelijk verband gaat.
Ook bij het Fagg zijn meldingen gedaan van gehoorverlies en tinnitus na vaccinatie.


Abonneer u op de nieuwsbrief