FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Covid-19 vaccinatie en menstruatiestoornissen

gepubliceerd op maandag 5 september 2022

Het veiligheidsbewakingscomité van het EMA heeft geen verband gevonden tussen de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna en het uitblijven van de menstruatie. Het onderzoek naar een mogelijk verband met hevige menstruaties na vaccinatie gaat nog door.

Het comité (PRAC) beoordeelde alle beschikbare gegevens, inclusief bevindingen uit de literatuur en gevallen van amenorroe die aan EudraVigilance waren gemeld na toediening van een van de vaccins. Over het algemeen was het PRAC van oordeel dat de beschikbare gegevens geen oorzakelijk verband en een update van de productinformatie voor beide vaccins ondersteunen.
Wat zware menstruaties betreft besliste het PRAC om het onderzoek verder te zetten.

Lees ook:
• Lee KMN, Junkins EJ, Luo C et al. Investigating trends in those who experience menstrual bleeding changes after SARS-CoV-2 vaccination. Science Advances. 2022. 8(28): eabm7201
DOI: 10.1126/sciadv.abm7201

• Frankel JC. Thousands report unusual menstruation patterns after COVID-19 vaccination. Science. Online 15 luli 2022.
doi: 10.1126/science.add9678

Bron: EMA


Abonneer u op de nieuwsbrief