FR | NL
Accueil | A propos de Vax Info | Liens | Contact

Actualitésprint

Flandre

publié le lundi 25 juin 2012

La Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid a annoncé quelques changements en matière de vaccination contre l’hépatite B et la poliomyélite pour l’année scolaire 2012 - 2013.

Vaccinatie tegen hepatitis B
Het schooljaar 2011-2012 was het laatste schooljaar met een systematisch aanbod van hepatitis B vaccins voor de leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs. De vaccinatie tegen hepatitis B voor baby’s werd gestart in september 1999 met gratis vaccins voor de kinderen geboren vanaf 1 mei 1999. Aangezien de meeste leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs volgend schooljaar geboren zijn in 2000, zijn ze al voor deze vaccinatie in aanmerking gekomen.
Vanaf september zullen dus enkel hepatitis B vaccins voorzien worden voor inhaalvaccinatie.

Aparte vaccinatie tegen polio
De aparte vaccins tegen polio worden enkel nog voorzien voor de verplichte vaccinatie van baby’s, bij wie er een contra-indicatie is voor het combinatievaccin of waarvan de ouders enkel de verplichte vaccinaties willen geven. Voor inhaalvaccinatie van kleuters en leerlingen van de lagere school is er enkel Infanrix-IPV ter beschikking. Imovax Polio zal niet meer in het aanbod voor oudere kinderen zitten en zal dus niet meer zomaar kunnen besteld worden door de CLB’s.
Schoolartsen die met een zeer uitzonderlijk geval geconfronteerd worden inzake poliovaccinatie, kunnen met de Afdeling Toezicht Volksgezondheid een geschikte en haalbare oplossing zoeken.


Abonnez-vous à la newsletter