FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Bofprint

Uitbraak in Oost-Vlaanderen

gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2012

Sinds het begin van de bofuitbraak in maart 2012 kreeg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid meer dan 350 gevallen van bof gemeld. Het werkelijke aantal bofbesmettingen ligt ongetwijfeld hoger.

De grote meerderheid van de meldingen kwam uit Oost- Vlaanderen, met de universiteit en hogescholen van Gent als kern. Meestal ging het om jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar.
Begin maart 2012 bleek er aan de universiteit van Gent een uitbraak van bof onder de studenten te zijn. Om meer te weten te komen over die cluster van bof, vroeg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan de huisartsen in de regio om vastgestelde gevallen van bof te melden. Intussen zijn er in de provincie Oost-Vlaanderen rond de 300 gevallen geregistreerd. Het werkelijke aantal is daar wellicht een veelvoud van.
Het aantal meldingen bereikte zijn hoogtepunt midden april, wellicht omdat de artsen toen meer begonnen te melden en dan ook bofgevallen van de voorbije dagen en weken gemeld hebben. Begin juni bleven er meldingen uit Oost- Vlaanderen binnenkomen. De uitbraak gaat er dus nog verder. Aangezien het aantal meldingen een vertekend beeld kan geven van het werkelijke aantal besmettingen, is het nog niet mogelijk een voorspelling te doen over hoe lang de uitbraak zal doorgaan.

Bij de meerderheid van de meldingen (55%) in Oost-Vlaanderen ging het om jongvolwassenen van 18-24 jaar. De studentenpopulatie van Gent blijkt dan ook de belangrijkste getroffen groep te zijn. Het aantal meldingen bij kinderen is wellicht een onderschatting. Bof verloopt bij hen meestal milder en zonder de typische symptomen, zodat veel gevallen wellicht niet als bof herkend worden.

Ook uit de andere Vlaamse provincies kwamen meldingen van bof. Een 30- tal in West-Vlaanderen, een 30-tal in Antwerpen en een 15-tal in Vlaams- Brabant. Buiten Oost-Vlaanderen is er dan ook geen sprake van een concentratie of cluster, al geldt ook hier dat het aantal meldingen een onderschatting is van het werkelijke aantal besmettingen. Het gaat in deze provincies om individuele gevallen, al dan niet na contact met besmette personen uit Gent. Bij de gevallen uit Vlaams-Brabant waren er 6 studenten van de KULeuven, wat kan wijzen op besmetting na contact met studenten uit Gent. Ook hier is er nog geen sprake van een cluster.

Type en bron

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) heeft van een dertigtal besmette personen speekselstalen onderzocht. Het bofvirus dat circuleert blijkt van het type “genotype G5” te zijn. Deze zogenaamde “Groningse variant” verspreidde zich eind 2010 en in 2011 over heel Nederland en is ook het meest voorkomende subtype bij de recente bofmeldingen in Nederland. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de bron van de Gentse uitbraak in Nederland ligt. Het virus is wellicht via contacten tussen Gentse en Nederlandse studenten verspreid geraakt. Helemaal zeker is dat niet.

Verloop van de ziekte

Via vragenlijst heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid informatie ingewonnen over het verloop van de ziekte.
De jongvolwassenen die met deze bofvariant besmet raakten, waren over het algemeen behoorlijk ziek. De meesten waren een week niet in staat te studeren of te werken. Er werden ook een aantal ernstiger complicaties gemeld: 11 gevallen van orchitis, 2 gevallen van meningitis en 2 gevallen van pancreatitis. Er is ook 1 geval van pericarditis gemeld, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk was.

Vaccinatie

Uit de bevraging van het Agentschap bleek dat het merendeel van de besmette jongvolwassenen in Oost-Vlaanderen volledig gevaccineerd was (2 dosissen van het mazelen-bof-rubella-vaccin). Dat zij toch besmet raakten, toont aan dat het bofvaccin niet bij iedereen aanslaat en niet altijd een blijvende bescherming biedt. Vroeger onderzoek en uitbraken in het buitenland hebben aangetoond dat de bescherming afneemt na verloop van jaren; er is ook al aangetoond dat van de drie componenten van het MBR- vaccin, de bofcomponent iets minder immunogeen is.
Bovendien ligt bij de leeftijdsgroep van jonge twintigers de algemene vaccinatiegraad te laag om circulatie van het virus te beletten. Minder dan 80% van deze leeftijdsgroep kreeg de 2 aanbevolen dosissen van het MBR-vaccin. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een vaccinatiegraad van 90 à 92% nodig om de circulatie van bof te doorbreken. De combinatie van een te lage vaccinatiegraad met een afnemende bescherming in de tijd van het vaccin maakt deze uitbraak mogelijk.
Onder studenten kan het virus zich ook nog eens gemakkelijk verspreiden omdat zij veel en dicht contact met elkaar hebben.
Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin minder goed zou werken tegen de bofvariant die nu in omloop is dan tegen andere bofvarianten. Bij wie volledig gevaccineerd is en toch ziek wordt, zal de ziekte over het algemeen ook milder zijn dan bij wie niet gevaccineerd werd.

Maatregelen

Voor een uitbraak blijven de adviezen:
• Wie ziek is, moet minstens 5 dagen thuisblijven om besmetting van andere personen zo veel mogelijk te
vermijden.
• Wie niet de twee vaccindosissen heeft
ontvangen kan, zeker bij contact met besmette personen, een inhaalvaccin vragen aan de huisarts.
• Hand voor de mond houden bij hoesten en een goede handhygiëne helpen ook bij het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.

Om zulke uitbraken te voorkomen, blijft de belangrijkste maatregel het optrekken van de vaccinatiegraad. Een hoge vaccinatiegraad voor beide aanbevolen dosissen van het MBR- vaccin (op 12 maanden en in het 5de leerjaar) zorgt ervoor dat het virus niet meer circuleert. Dit biedt groepsimmuniteit voor personen die niet gevaccineerd zijn of voor wie het vaccin onvoldoende bescherming biedt. Op de gezondheidsconferentie in april heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nieuwe gezondheidsdoelstelling voor vaccinaties met bijhorend actieplan voorgesteld. Een van de subdoelstellingen daarbij is om tegen 2015 voor het MBR-vaccin op beide aanbevolen vaccinatiemomenten een vaccinatiegraad van 95% te halen.

Meer info :
http://www.zorg-en-gezondheid.be


Abonneer u op de nieuwsbrief