FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Bofprint

Bofepidemie in een school in Ganshoren, Brussel

gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2012

Eind april 2012 (week 17) is een bofepidemie uitgebroken in een school in Ganshoren, Brussel. Het ging vooral om kinderen uit het tweede jaar van de basisschool. Tot 10 juni werden 15 kinderen besmet, waarvan 10 in dezelfde klas, 2 in andere klassen van het tweede jaar, 1 in het 3de jaar, 1 in het 4de jaar en 1 in de kleuterklas. De piek werd bereikt in week 19 met 8 gevallen. Alle kinderen waren afkomstig uit drie Brusselse gemeenten: Ganshoren, Sint-Agatha- Berchem en Koekelberg. Er waren geen complicaties of ziekenhuisopnames. De symptomen betroffen een uni- of bilaterale parotitis met koorts. In 3 gevallen was er sprake van een aantasting van de speekselklieren in de mondbodem.
Eén geval werd bevestigd met een PCR van een speekselstaal (met ook positieve IgM en IgG). Negen van de 15 kinderen waren gevaccineerd met één dosis.
Alle ouders van de school ontvingen via het CLB een brief, en de kinderen van het secundair onderwijs die contacten hadden met de kinderen uit het basis- of kleuteronderwijs kregen de nodige informatie.
In de Franse Gemeenschap bestaat geen meldingsplicht voor bof, behalve voor de schoolgeneeskunde.

Meldingsplicht

Bof is voortaan ook in de Franse Gemeenschap en in Brussel een
meldingsplichtige infectieziekte.

Elk geval moet binnen de 24u gemeld worden aan de medisch inspecteur van de Franse Gemeenschap (tel 070/246.046 of via www.sante.cfwb.be, klikken op “déclaration des maladies transmissibles”.)
In Brussel kan gemeld worden op: https://www.wiv-isp.be/Matra/bru/ connexion_nl.aspx

Bron
Gegevens van de Inspection d’hygiène de la Direction générale de la santé

De Franse Gemeenschap (Decreet van 14/07/2011) voorziet bij een bofbesmetting :
- verwijdering uit de school tot volledige genezing
- vaccinatie met het MBR-vaccin van alle leerlingen/studenten in de klas waarvan de vaccinatiestatus onbekend of onvolledig is
- informatie voor de ouders en de leerlingen/studenten.
Meldingsplicht voor bof in Vlaanderen
In het kader van het in kaart brengen van de bofepidemie in Vlanderen in 2012 heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid bof opgenomen in de lijist van de te melden infectieziekten onder de noemer "infectieziekten met een epidemische verheffing". Concreet betekent dit dat artsen en laboratoria bij een vermoeden van bof dit moeten melden aan de arts infectieziektebestrijding in elke provincie.

Meer info.


Abonneer u op de nieuwsbrief