FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Griepprint

Vaccinatie tegen seizoensgriep in 2012

gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2012

De doelgroepen om te vaccineren tegen de seizoensgriep zijn in 2012-2013 dezelfde als vorig jaar.

We herinneren aan de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.
De HGR beveelt hierbij aan dat de volgende groepen van personen in dalende volgorde voorrang moeten krijgen voor de vaccinatie tegen seizoengebonden influenza:

• Groep 1: personen met risico voor complicaties, d.w.z.:
- zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen. Zij worden gevaccineerd vanaf het tweede trimester van de zwangerschap
- alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstig astma1), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
- alle personen vanaf 65 jaar
- alle personen die in een instelling opgenomen zijn
- kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

• Groep 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector

• Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
- de risicopersonen van groep 1
- kinderen jonger dan 6 maanden.

Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Naast het verhoogde risico dat ze complicaties bij griep ontwikkelen door hun leeftijd, bestaat er immers ook één kans op drie dat ze tenminste één factor vertonen die het risico op complicaties nog verhoogt. Het gaat vooral om personen die roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig (BMI>30) zijn.

Gezien het risico op gelijktijdige circulatie van stammen van dierlijke en menselijke origine in België, zal de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep aan bepaalde beroepsgroepen worden aangeboden om het risico van virale reassortering (de uitwisseling van genetisch materiaal tussen dierlijke en de menselijke influenzavirussen) te vermijden. Deze groepen zijn: beroepsfokkers van gevogelte en varkens alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen; en personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen.

De Folia Pharmacotherapeutica van juli-augustus 2012 stelt het volgende :
"Zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester vormen één van de risicogroepen. Recente observationele studies leveren bijkomende gegevens dat vaccinatie tegen influenza van zwangere vrouwen tijdens het tweede of derde trimester veilig is voor de foetus: er waren geen aanwijzingen van een verhoogd risico van vroeggeboorte of doodgeboorte door de vaccinatie. Een mogelijk beschermend effect van de vaccinatie tegen prematuriteit of doodgeboorte, zoals in deze studies wordt gesuggereerd, vereist bevestiging door bijkomend onderzoek".

Het vaccin tegen de seizoensgriep 2012-2013 verschilt van dat van vorig jaar.

Het pandemisch influenzavirus A/H1N1 (A/California/7/2009) blijft voor het komende seizoen aanwezig in de beschikbare vaccins. De twee andere componenten (A/Victoria/361/2011 en B/ Wisconsin/1/2010) verschillen t.o.v. vorig seizoen.
De specialiteiten die beantwoorden aan de normen van de WGO voor 2012-2013 zijn: α-Rix®, Agrippal®, Inflexal V®, Influvac S®, Intanza®, Vaxigrip® (situatie op 01/07/12). Intanza® moet intradermaal worden toegediend. α-Rix®, Agrippal®, Inflexal V®, Influvac S® en Vaxigrip® worden bij voorkeur intramusculair toegediend; subcutane toediening kan overwogen worden bij contra-indicatie voor intramusculaire toediening zoals bij behandeling met anticoagulantia.

Bronnen
- Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep. Winterseizoen 2011- 2012. Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad n° 8750.
- Influenza 2012-2013, Folia Pharmacotherapeutica juli 2012.
)]


Abonneer u op de nieuwsbrief