FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Kinkhoestprint

Fiche van de HGR (fiche 9110 geactualiseerd in 2013)

gepubliceerd op donderdag 5 december 2013

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuwe vaccinatiefiche over pertussis gepubliceerd. We publiceren hier een deel van deze fiche met de aanbevelingen, de doelgroepen en het vaccinatieschema.
U kunt de hele fiche downloaden.

 • Aanbevolen wordt de vaccinatie met het pediatrische DTPa-vaccin bij jonge zuigelingen stipt te starten op 8 weken kalenderleeftijd, ook voor prematuren.
  De herhalingsinentingen op de leeftijd van 15 maanden en 5-6 jaar moeten strikt toegepast worden (zie fiche kinderen “Vaccinatie tegen difterie, tetanus, kinkhoest”). Voor deze groepen worden pediatrische vaccins gebruikt.
 • Op de leeftijd van 14-16 jaar wordt de systematische toediening van één dosis dTpa aanbevolen, als herhalingsvaccinatie tegen kinkhoest, difterie en tetanus.
 • Voor alle volwassenen wordt de toediening van één dosis dTpa aanbevolen, ongeacht de voorgeschiedenis van een (volledige of onvolledige) kinkhoestvaccinatie. Dit geldt zeker voor wie in contact komt met zuigelingen volgens het principe van de ‘cocoonvaccinatie’ (vb. jonge of toekomstige ouders, grootouders en hun naaste familiecontacten alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten, materniteiten en kinderdagverblijven en onthaalmoeders van jonge kinderen).
  Buiten deze ene herhalingsdosis wordt geen bijkomende herhalingsvaccinatie met het dTpa vaccin aanbevolen zolang er niet meer gegevens over het nut van tienjaarlijkse pertussisboosters beschikbaar zijn, met uitzondering van zwangerschap.
 • Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie bij elke zwangerschap tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg. (NVDR : deze vaccinatie zorgt voor het transplacentair doorgeven van antistoffen aan de foetus).
  Indien de vaccinatie niet tijdens de zwangerschap wordt gegeven, wordt ze zo snel mogelijk postpartum toegediend als onderdeel van de cocoonstrategie. In geval de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap werd ingeënt of men deze inenting onmiddellijk na de bevalling plant, blijft ‘cocoonvaccinatie’ voor partner en andere adolescenten en volwassenen die met de zuigeling in contact komen, zeker aanbevolen. Deze ‘cocoonvaccinatie’ wordt het best een paar weken voor de bevalling uitgevoerd. (NVDR : zodat de persoon immun is op het ogenblik van de geboorte).
  (...)

Borstvoeding is geen contra-indica- tie om het dTpa vaccin te krijgen.
(...)

Een interval van 1 maand tussen een vroegere dT en een dTpa inenting wordt als veilig minimum interval beschouwd (dit interval is gebaseerd op de beschikbare literatuurgegevens).

Voor de praktijk

 1. Zuigelingen : vaccinatie starten stipt op 8 weken.
 2. Rappel op 15 maanden en 5-6 jaar.
 3. Adolescenten vaccineren op 14-16 jaar (één dosis dTpa).
 4. Alle volwassenen : één rappel met dTpa.
 5. Alle zwangere vrouwen bij elke zwangerschap vaccineren, bij voorkeur tussen week 24 en 32.
  Indien dat niet mogelijk is, dan alleszins direct voor of na de bevalling.
 6. Familieleden van zwangeren in contact met zuigeling : bij voorkeur vóór bevalling vaccineren, alleszins direct na bevalling.

Abonneer u op de nieuwsbrief