FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Meningokokkenprint

Epidemiologie

gepubliceerd op donderdag 5 december 2013

Tussen 2001 en 2007 is het aantal invasieve meningokokkeninfecties geregistreerd en bevestigd door het nationaal referentiecentrum sterk gedaald: van 380 gevallen in 2001 (jaarlijkse incidentie: 3,7/100 000 inwoners) naar 123 gevallen in 2012 (incidentie 1,1/100.000 inwoners).
Dit is waarschijnlijk gedeeltelijk te wijten aan de systematische vaccinatie van zuigelingen tegen serogroep C sinds 2001-2002, maar ook een natuurlijke vermindering van serogroep B. De oorzaak hiervan is onbekend, maar het wordt ook in andere Europese landen vastgesteld.

Sinds 2008 stellen we een stabilisering vast van het aantal invasieve meningokokkeninfecties, met een gemiddelde van 113 gevallen per jaar (96 à 123) en een geschatte incidentie van 1,0/100.000 inwoners.

In de loop van de voorbije jaren was de serogroep B de dominante serogroep bij de invasieve meningokokkeninfecties, behalve tijdens de epidemie van 2001 toen de serogroep C overheerste (bijna 50% van de gevallen).

Sinds 2004 ligt het aantal invasieve infecties door serogroep B opnieuw boven de 80%, met een piek in 2007 (87,5%). In 2012 telde het nationaal referentiecentrum evenwel 87 invasieve infecties door serogoep B (70,7%). De voorbije vijf jaar zien we een stabilisatie van de jaarlijkse incidentie van invasieve infecties door serogroep B rond 0,8/100.000 inwoners.
De leeftijdsgroepen die het zwaarst getroffen worden in aantallen en incidentie door invasieve infecties door meningokokken van serogroep B zijn kinderen jonger dan één jaar (in 2012 bijvoorbeeld 16 gevallen op 87), kinderen tussen 1 en 4 jaar (25 gevallen op 87 in 2012) en adolescenten tussen 15 en 19 jaar (16 gevallen op 87 in 2012).

De jaarlijkse incidentie is het hoogst in de leeftijdsgroep jonger dan 5 jaar (7,8/100.000 inwoners).
De mortaliteit zoals geregistreerd door het refentiecentrum ligt het hoogst in de leeftijdscategorieën die het sterkst getroffen worden : 0,62 per 100.000 inwoners in de groep 0-4 jaar (4 overlijdens) en 0,16 per 100.000 inwoners in de groep 15-19 jaar (1 overlijden).
De verhouding mortaliteit/geval (CFR%) bedroeg in 2012 7,3%. De mortaliteit schommelde de voorbije 10 jaar tussen 1,4 en 8,3%, met een gemiddelde van 2,3%. We stellen vast dat de CFR% voor invasieve meningokken B infecties de voorbije jaren steeds lager ligt dan bij meningokken C : gemiddeld 5,5% tijdens de voorbije 5 jaar tegenover 14,3% voor meningokokken C.
Hiervoor bestaan twee mogelijke verklaringen : serogroep C treft ten eerste meer adolescenten en volwassenen dan serogroep B, een fenomeen dat nog versterkt wordt door vaccinatie, en de hogere mortaliteit bij ouderen; ten tweede blijkt uit meerdere studies de hogere virulentie van serogroep C.

Tine Grammens,
Departement Epidemiologie infec- tieziekte, WIV-ISP.

Sophie Bertrand & Wesley Mattheus,
Nationaal Referentiecentrum N. Meningitidis, WIV-ISP.

Referentie :
Nationaal Referentiecentrum, WIV-ISP.
http://bacterio.wiv-isp.be/


Abonneer u op de nieuwsbrief