FR | NL

Nieuws Archief

0 | ... | 1592 | 1600 | 1608 | 1616 | 1624 | 1632 | 1640 | 1648 | 1656 | ... | 1816

Griep

gepubliceerd op donderdag 27 februari 2014

Obstetrics & Gynecology publiceerde de resultaten van een retrospectieve cohortestudie over de griepvaccinatie tijdens de zwangerschap.

lees meer

Griep

gepubliceerd op woensdag 26 februari 2014

België voldoet vanaf nu aan alle criteria voor een griepepidemie. De epidemie wordt dus officieel aangekondigd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

lees meer

Veiligheid

gepubliceerd op maandag 24 februari 2014

De Weekly Epidemiological Report van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert in het nummer van 14 februari een rapport van het Raadgevend Comité dat wereldwijd toeziet op de veiligheid van vaccins.

lees meer

Mazelen, rode hond

gepubliceerd op maandag 24 februari 2014

JAMA pediatric publiceert een overzichtsartikel in verband met mazelen, rode hond en congenitaal rubellasyndroom (CRS) in de Verenigde Staten.

lees meer

Koorts na vaccinatie

gepubliceerd op donderdag 20 februari 2014

Een prospectieve observatiestudie bij een cohorte van 500 kinderen vergeleek, op basis van getuigenissen van ouders, het optreden van koorts na vaccinatie bij twee groepen kinderen: de ene groep kreeg alleen het geïnactiveerde griepvaccin, de tweede ontving tegelijk met het griepvaccin ook het 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccin.

lees meer

Vaccinatieopvolging

gepubliceerd op maandag 17 februari 2014

Volgens een bevraging van huisartsen en internisten in de Verenigde Staten verifiëert 29% van de internisten en 32% van de huisartsen bij elke consultatie de vaccinatiestatus van de patiënt.

lees meer

Polio

gepubliceerd op maandag 17 februari 2014

Het aantal gevallen van polio is sinds 1988 met 99% gedaald, van 350.000 naar 223 gevallen in 2012.

lees meer

Mazelen

gepubliceerd op woensdag 12 februari 2014

Volgens nieuwe gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het jaarlijks aantal overlijdens ten gevolge van mazelen drastisch gedaald van 562.000 in 2000 naar 122.000 in 2012, een daling met 78%.

lees meer

0 | ... | 1592 | 1600 | 1608 | 1616 | 1624 | 1632 | 1640 | 1648 | 1656 | ... | 1816
Terug naar nieuws

Abonneer u op de nieuwsbrief