FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Diverse onderwerpenprint

Vaccinatiebeleid: ethische aspecten van een verplichte vaccinatie

gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad op 18 mei 2016 presenteerde het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een nieuw advies over de ethische aspecten van een verplichte vaccinatie.

lees meer

Vaccine hesitancy: Hoe adequaat reageren?

gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021

De terughoudendheid of weigering om zich te laten vaccineren is een complex en veelzijdig fenomeen. Een antwoord hierop moet ook rekening houden met de grote diversiteit aan motieven.

lees meer

Rappelvaccinatie voor kinderen tussen 5 - 6 jaar in de Federatie Wallonië-Brussel

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Naast de vaccinatiegraadstudie van zuigelingen in Wallonië werd in 2015 ook een enquête georganiseerd naar het DTPa-IPV rappel bij leerlingen van het 2de jaar van het basisonderwijs in Brussel en Wallonië.

lees meer

Vaccinatiegraad van zuigelingen in Wallonië

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Bij gebrek aan een gecentraliseerd vaccinatieregister zijn enquêtes naar de vaccinatiegraad de beste methode om de efficiëntie van een vaccinatieprogramma te meten. In de loop van 2015 werd de vaccinatiegraad van zuigelingen tussen 18 en 24 maanden in Wallonië voor de tiende keer onderzocht.

lees meer

De site van het ’Valentijnsymposium’

gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2016

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Vaccine and het Infectious Disease Institute) van de Universiteit Antwerpen organiseert sinds 2003 jaarlijks het Valentijnsymposium over vaccinaties.

lees meer


Abonneer u op de nieuwsbrief