FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Diverse onderwerpenprint

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

Mononucleose : Is een vaccin zinvol ?

gepubliceerd op maandag 1 september 2008

Een infectie met het Epstein- Barrvirus kan soms ernstige gevolgen hebben, onder meer bij patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Dat is één van de redenen waarom gezocht wordt naar een vaccin tegen dit virus.

lees meer

Nieuwe vaccins : het belang van goede communicatie

gepubliceerd op zaterdag 1 december 2007

In het recente verleden is het een aantal keren gebeurd dat de controverse rond vaccinatie geleid heeft tot een sterke daling van de vaccinatiegraad. Met de nieuwe HPV-vaccins is het belangrijk lessen te trekken uit die incidenten, om te vermijden dat een te snelle of onzorgvuldige introductie en marketing van vaccins of een foute communicatie, het vertrouwen van het publiek in de HPV-vaccinatie en in vaccinatie in het algemeen, in het gevaar zou brengen.

lees meer

Schoolgezondheidszorg : Vaccinatie in Vlaanderen

gepubliceerd op zaterdag 1 september 2007

Sinds de oprichting van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) op 1 september 2000 behoren de vaccinaties van schoolgaande kinderen in Vlaanderen (voorheen waargenomen door de centra medisch schooltoezicht) tot hun takenpakket. In deze bijdrage wordt een bondig overzicht gegeven van de wettelijke bepalingen bij deze vaccinatieopdracht.

lees meer

WHO: belang van vaccinatie en vaccinatiegraad

gepubliceerd op vrijdag 1 december 2006

Het onmiskenbare succes van vaccinaties mag ons niet doen vergeten dat er nog grote inspanningen nodig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft een indrukwekkend overzicht gemaakt van de impact van vaccinaties over de voorbije jaren. Tegelijk onderstreept de WGO dat in 2002 nog steeds 2,5 miljoen kinderen beneden 5 jaar zijn overleden aan ziekten die via vaccinatie kunnen vermeden worden (waarvan 75% in Afrika en Zuid-Oost-Azië). Daarom stelt de WGO voor om nationale meerjaren-plannen voor vaccinatie op te stellen in het kader van een Global Immunization Vision and Strategy (GIVS) voor 2006-2015.

lees meer

Vaccinatie : Misvattingen (2)

gepubliceerd op zondag 1 oktober 2006
Er bestaan nogal wat misvattingen in verband met vaccinaties. In dit nummer besluiten we onze serie waarin we een aantal van die verkeerde opvattingen rechtzetten. Derde onjuist argument tegen vaccinatie : « Herhaalde vaccinaties met meerdere antigenen zouden leiden tot uitputting van het afweersysteem. Het immuunsysteem zou niet eindeloos kunnen worden geprikkeld tot (...) lees meer

0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25


Abonneer u op de nieuwsbrief