FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Pneumokokkenprint

0 | 5 | 10

Nieuw advies Hoge Gezondheidsraad vaccinatie zuigelingen

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokken. Gelet op de meest recente epidemiologische gegevens wordt aanbevolen om voor de vaccinatie van kinderen jonger dan twee jaar het huidige 10-valente conjugaatvaccin (PCV10, Synflorix) te vervangen door het 13-valente conjugaatvaccin (PCV 13, Prevenar).

lees meer

Evolutie van de epidemiologie

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

Sinds de veralgemeende introductie van de vaccinatie tegen pneumokokken in 2007 observeren we in het algemeen een dalende trend in het aantal gevallen van invasieve penumokokkeninfecties (IPI) bij kinderen jonger dan 16 jaar. In 2017 en 2018, ongeveer 2 jaar na de introductie van het tien-valente conjugaatvaccin PCV10, wordt er in vergelijking met 2015 een verschuiving gezien in de belangrijkste serotypes (ST) die IPI veroorzaken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

lees meer

Een persoonlijke visie over pediatrische vaccins

gepubliceerd op maandag 3 december 2018

In dit artikel geeft prof. dr. P. De Wals, van de Université Laval en het Institut national de santé publique du Quebec, en houder van de Internationale Franqui Leerstoel 2019-2020, zijn persoonlijke visie over welk vaccin en welk vaccinatieschema de voorkeur geniet om pediatrische pneumokokkeninfecties te voorkomen. In de volgende editie van Vax Info besteden we aandacht aan het nieuwe advies over de pneumokokkenvaccinatie van kinderen dat de Hoge Gezondheidsraad momenteel voorbereidt. Dit nieuwe advies is gebaseerd op de meest recente epidemiologische gegevens in ons land.

lees meer

Nieuw advies Hoge Gezondheidsraad.

gepubliceerd op dinsdag 1 december 2015

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar advies over de vaccinatie tegen pneumokokken van kinderen en jongeren geactualiseerd

lees meer

Actualisering van de aanbevelingen van de HGR

gepubliceerd op maandag 7 september 2015

De Hoge Gezondhedisraad heeft haar aanbevelingen over de vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken geactualiseerd.

lees meer

0 | 5 | 10


Abonneer u op de nieuwsbrief