FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Mazelenprint

Mazelen / Hoge Gezondheidsraad verlaagt leeftijd tweede dosis MBR-vaccin

gepubliceerd op maandag 2 september 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft nieuwe aanbevelingen gepubliceerd over het basisvaccinatieschema voor a terme geboren gezonde kinderen, jongeren en volwassenen. De enige wijziging is de verlaging van de leeftijd van de tweede dosis van MBR naar 7-9 jaar in plaats van op 10-13 jaar.

Het nieuwe schema houdt rekening met de epidemiologie van de ziektes, de kenmerken van de vaccins en de praktische organisatie van centraal georganiseerde vaccinatiecentra. Het toepassen van dit schema moet gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen optimaal beschermen.

Vaccins die op eenzelfde leeftijd aanbevolen zijn, kunnen gelijktijdig maar op verschillende injectieplaatsen worden toegediend (ander lidmaat of minimum 5cm uit elkaar indien in hetzelfde lidmaat). Wanneer bij een medisch contact of bij een raadpleging vastgesteld wordt dat niet alle vaccinaties toegediend werden, aanbevolen tot die leeftijd, moet elke kans aangegrepen worden om inhaalvaccinatie aan te bieden, tenzij er een (tijdelijke) tegenaanwijzing is (fiche inhaalvaccinatie).

Vaccinatieschema

Vaccin tegen Poliomyelitis (IPV)

De basispoliovaccinatie gebeurt met een geïnactiveerd poliovaccin (IPV) dat deel uitmaakt van het gecombineerd hexavalent DTPa-IPV-Hib-HBV-vaccin. Het schema voor dit gecombineerd vaccin omvat 3 dosissen met telkens vier weken interval tijdens het eerste levensjaar en één booster op de leeftijd van 13-15 maanden. In het polio-attest voor de gemeente moeten in dit geval alleen de data vermeld worden van de eerste, derde en vierde dosis.
De boostervaccinatie op 5 - 6 jaar wordt uitgevoerd met een tetravalent DTPa-IPV- vaccin. Indien enkel met het IPV gevaccineerd wordt, zijn 3 dosissen voldoende: het interval tussen de eerste 2 dosissen bedraagt dan minstens 8 weken, en de 3de dosis wordt toegediend op de leeftijd van 12-18 maanden.

Vaccin tegen Difterie, Tetanus en Kinkhoest (DTPa et dTpa)

Basisvaccinatie tegen Difterie, Tetanus en Kinkhoest gebeurt met een gecombineerd Basisvaccinatie DTPa-HBV-IPV-Hib-vaccin. De boostervaccinatie gebeurt op 5 tot 6 jaar met een tetravalent DTPa-IPV- vaccin. Op de leeftijd van 15 -16 jaar (adolescenten), voor de zwangere vrouw, tijdens iedere zwangerschap, en voor volwassenen (om de 10 jaar), vindt een herhalingsvaccinatie met een trivalent dTpa-vaccin. Deze gecombineerde vaccins bevatten allen een acellullair kinkhoestvaccin.

Vaccin tegen Haemophilus influenzae type b

Vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type b gebeurt met een gecombineerd hexavalent DTPa-IPV-Hib-HBV-vaccin (cfr 2). In geval van primovaccinatie na de leeftijd van 12 maanden volstaat één dosis. Inhaalvaccinatie is niet meer zinvol na de leeftijd van 2 jaar.

Vaccin tegen Hepatitis B (HBV)

De vaccinatie van de zuigeling tegen hepatitis B gebeurt met een gecombineerd hexavalent DTPa-IPV-Hib-HBV-vaccin (cfr.2). Na afwerken van dit basisschema (4 dosissen) wordt geen verdere boostervaccinatie aanbevolen.
Gelet op de veralgemeende vaccinatie tegen hepatitis B sinds 1999, zijn mensen geboren vanaf 1986-1987 in principe gevaccineerd.
Voor kinderen van een moeder die HBsAg draagster is, wordt wel een extra geboortedosis aanbevolen.

Vaccin tegen Mazelen, Bof en Rubella (MBR)

De MBR-vaccinatie omvat 2 dosissen: op 12 maanden (MBR1) en op 7-9 jaar (MBR2). Het Nationaal Comité voor de eliminatie van mazelen pleit voor de verlaging van de leeftijd van de tweede dosis van MBR, dit om de eliminatie van mazelen in ons land beter te controleren. Dit is de reden waarom de HGR, vanaf 2019, de dosis van de MBR2 op 7-9 jaar aanbeveelt in plaats van op 10-13 jaar. De doelstelling om mazelen te elimineren in Europa kan slechts bereikt worden als de vaccinatiegraad voor beide dosissen minstens 95 procent is.

Geconjugeerd Vaccin tegen Meningokokken van serogroep C (MenC)

De vaccinatie tegen meningokokken van serogroep C (MenC) wordt éénmalig op de leeftijd van 13-15 maanden aanbevolen, met een geconjugeerd vaccin.

Vaccinatie meningokokken ACWY

In een nieuw advies adviseert de HGR om deze vaccinatie te vervangen door vaccinatie tegen meningokokken ACWY voor kinderen van 15 maanden en voor adolescenten van 15-16 jaar oud:

• voor kinderen van 15 maanden oud wordt aanbevolen het vaccin tegen meningokokken C in het basisvaccinatieschema te vervangen door het geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY
• voor adolescenten van 15-16 jaar wordt aanbevolen om tegelijk met het Tdap-vaccin een vaccinatie met het geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY toe te voegen (+ inhaalvaccinatie bij 15-19-jarigen tot 2024).

Vaccin tegen pneumokokken

• Geconjugeerd 13-Valent Pneumokokkenvaccin (PCV13) voor zuigelingen
De vaccinatie tegen pneumokokken door middel van het PCV13-vaccin omvat 3 dosissen volgens het 2+1 schema. Tussen de dosissen wordt een interval van 8 weken gerespecteerd, de derde dosis volgt zo vroeg mogelijk in het tweede levensjaar, bij voorkeur op de leeftijd van 12 maanden. De keuze voor het pneumokokkenvaccin is gebaseerd op de epidemiologie van invasieve pneumokokkeninfecties. Voor 2019 werd hierdoor de voorkeur gegeven voor het PCV13 vaccin.
Inhaalvaccinatie na de leeftijd van 24 maanden is niet zinvol, tenzij bij kinderen die een verhoogd risico op een invasieve pneumokokken-infectie lopen..
• Vaccin tegen pneumokokken bij volwassenen vanaf 65 jaar
Pneumokokkenvaccinatie wordt aanbevolen voor alle volwassenen ouder dan 65 jaar. Een primovaccinatie met het geconjugeerde vaccin PCV13, gevolgd door een dosis van polysaccharide-vaccin PCV23 na minimaal 8 weken wordt aanbevolen.

Vaccin tegen Rotavirus

Het peroraal toe te dienen rotavirus vaccin wordt aangeraden bij voor alle zuigelingen; de volledige vaccinatie moet vóór de leeftijd van zes maanden afgerond te zijn. Naargelang het gebruikte vaccin zal het schema bestaan uit 2 dosissen (Rotarix®) of 3 dosissen (RotaTeq®). Na de leeftijd van zes maanden wordt geen enkele inhaalvaccinatie van het rotavaccin aanbevolen.

Vaccin tegen humaan Papillomavirus

Jaarlijkse algemene profylactische vaccinatie van een cohorte van meisjes en jongens van 9 tot en met 14 jaar wordt aanbevolen volgens een schema met 2 dosissen van een adequaat HPV-vaccin (0-6 maanden). Om een hoge vaccinatiegraad te garanderen wordt deze vaccinatie bij voorkeur georganiseerd binnen de schoolgezondheidszorg (11-13 jaar), maar iedere arts-vaccinator kan deze vaccinatie uitvoeren. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt voor een inhaalvaccinatie, een drie-dosis regime aanbevolen.

Vaccin tegen influenza

Een jaarlijkse dosis van het geïnactiveerd vaccin tegen influenza, met 2 stammen van het influenza A-virus en 2 stammen van het influenza B-virus, wordt aanbevolen voor alle volwassenen vanaf de leeftijd van 65 jaar, personen in instellingen, zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap.

Bron: Hoge Gezondheidsraad. Basisvaccinatieschema aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad. Maart 2019.


Abonneer u op de nieuwsbrief