FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Varicellaprint

Advies Hoge Gezondheidsraad vaccinatie risicogroepen

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen varicella. De HGR is overtuigd van het voordeel van de varicellavaccinatie (met twee dosissen) en van het nut van een twee dosissen vaccinatie, maar beveelt dit momenteel niet veralgemeend aan.

lees meer

Incidentie en gevolgen in België

gepubliceerd op woensdag 13 april 2016

Varicella is doorgaans een goedaardige infectie, maar ze kan toch verantwoordelijk zijn voor complicaties en opnames in het ziekenhuis. Een Belgische studie brengt de incidentie en gevolgen in kaart.

lees meer

Vaccinatie van kinderen

gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2012

In België wordt de vaccinatie tegen varicella alleen geadviseerd voor specifieke risicogroepen en –personen. Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Federale Kenniscentrum (KCE) ondersteunen deze strategie. Dit artikel reflecteert over een aantal van de argumenten die aan de basis liggen van de Belgische aanbevelingen.

lees meer

Onvoldoende gegevens voor algemene vaccinatie

gepubliceerd op dinsdag 28 augustus 2012

Het Centrum voor Gezondheidseconomie en Modellering van Infectieziekten (Universiteit Antwerpen) onderzocht in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezond- heidszorg (KCE) de kosten en baten van een vaccinatieprogramma van kinderen tegen varicella en van ouderen tegen zona.

lees meer

Mortaliteit volwassenen stijgt

gepubliceerd op woensdag 1 januari 2003

Uit een analyse van de overlijdenscertificaten in Engeland en Wales in de periode 1995-1997 blijkt dat het aantal overlijdens ten gevolge van een varicella-infectie bij volwassenen toeneemt.

lees meer


Abonneer u op de nieuwsbrief