FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256

Griep

Griep / Advies Hoge Gezondheidsraad voor (...)

gepubliceerd op maandag 2 september 2019

In dit advies onderzoekt de Hoge Gezondheidsraad de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep en wordt bepaald welke bevolkingsgroepen voorrang zouden moeten krijgen voor de vaccinatie. De Raad heeft besloten om zich te houden aan zijn voorgaande aanbevelingen inzake de doelgroepen voor vaccinatie tegen seizoensgriep.

lees meer

Mazelen

Mazelen / Hoge Gezondheidsraad verlaagt (...)

gepubliceerd op maandag 2 september 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft nieuwe aanbevelingen gepubliceerd over het basisvaccinatieschema voor a terme geboren gezonde kinderen, jongeren en volwassenen. De enige wijziging is de verlaging van de leeftijd van de tweede dosis van MBR naar 7-9 jaar in plaats van op 10-13 jaar.

lees meer

Tekenencefalitis

Vaccinatie Tekenencefalitis / Advies Hoge (...)

gepubliceerd op maandag 2 september 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de vaccinatie tegen tekenencefalitis. De Hoge Gezondheidsraad formuleert aanbevelingen voor vaccinatie tegen TBE in België voor de volgende 3 situaties: geen gevallen bij de mens, sporadische gevallen bij de mens en endemische ziekte.

lees meer

Rabies

HGR: nieuw advies over de vaccinatie tegen (...)

gepubliceerd op maandag 2 september 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over de vaccinatie tegen rabiës gepubliceerd. Daarin worden de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Belgische Studiegroep Reisgeneeskunde om de pre-expositie vaccinatie (PrEP) in te korten van drie injecties verspreid over 28 dagen tot twee injecties in zeven dagen. Deze injecties kunnen ook intradermaal worden gegeven.

lees meer

Migranten, reizen

Zika: nieuw reizigersadvies HGR

gepubliceerd op maandag 2 september 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft de aanbevelingen voor reizigers in verband met zika geactualiseerd. Op basis van de huidige kennis en van de nieuwe beschikbare gegevens doet de HGR afhankelijk van het reizigersprofiel een aantal aanbevelingen in verband met het reizen en verblijven in endemische gebieden en de follow-up bij terugkeer.

lees meer

Veiligheid vaccins

Wat zit er in een vaccin?

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

De formulering of samenstelling van een vaccin is van groot belang voor de werkzaamheid, de veiligheid en de houdbaarheid van een vaccin. Naast de werkzame stof bevat een vaccin een aantal hulpstoffen en mogelijk ook bepaalde reststoffen. In dit artikel bespreken we de verschillende bestanddelen van een vaccin.

lees meer

Pneumokokken

Nieuw advies Hoge Gezondheidsraad vaccinatie (...)

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokken. Gelet op de meest recente epidemiologische gegevens wordt aanbevolen om voor de vaccinatie van kinderen jonger dan twee jaar het huidige 10-valente conjugaatvaccin (PCV10, Synflorix) te vervangen door het 13-valente conjugaatvaccin (PCV 13, Prevenar).

lees meer

Pneumokokken

Evolutie van de epidemiologie

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

Sinds de veralgemeende introductie van de vaccinatie tegen pneumokokken in 2007 observeren we in het algemeen een dalende trend in het aantal gevallen van invasieve penumokokkeninfecties (IPI) bij kinderen jonger dan 16 jaar. In 2017 en 2018, ongeveer 2 jaar na de introductie van het tien-valente conjugaatvaccin PCV10, wordt er in vergelijking met 2015 een verschuiving gezien in de belangrijkste serotypes (ST) die IPI veroorzaken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

lees meer

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief