FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | ... | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | ... | 256

Diverse onderwerpen

Onderzoek: adjuvantia

gepubliceerd op donderdag 1 december 2011

Een Luikse ontdekking zorgt voor een beter begrip van de werking van vaccins

lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

Vlaanderen : effect vaccinatiecampagne

gepubliceerd op donderdag 1 december 2011

In september 2010 werd HPV-vaccinatie met Gardasil™ toegevoegd aan het vaccinatieprogramma in Vlaanderen. Na het eerste vaccinatiejaar zijn ongeveer 83% van de 35.000 meisjes die in aanmerking kwamen volledig gevaccineerd en hebben 90% minstens 1 dosis gekregen. De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) zorgden voor ongeveer 90% van de vaccinaties.

lees meer

Pneumokokken

Het geconjugeerd 13-valent vaccin voor de (...)

gepubliceerd op donderdag 1 december 2011

Sinds september 2011 worden zuigelingen gevaccineerd met het 13-valente pneumokokkenvaccin (PCV13) in het kader van het aanbevolen vaccinatie-programma. Het vaccin wordt gratis aan-geboden voor de primovaccinatie van zuigelingen (2 dosissen, de eerste op 8 weken, de tweede op 16 weken) en voor het rappel op 12 maanden.

lees meer

Veiligheid vaccins

Voor- en nadelen vaccins afwegen (II)

gepubliceerd op donderdag 1 december 2011

Twijfels over de veiligheid van vaccins is een van de motieven die vaak wordt ingeroepen door mensen die aarzelen om zich te laten vaccineren. Die twijfels vergen een genuanceerd antwoord: een geïnformeerde toestemmingvereist evenwichtige informatie en zelfs een pedagogische aanpak.

lees meer

Thematische artikelen

Rubriek in opmaak

gepubliceerd op donderdag 24 november 2011
Deze rubriek zal progressief vervolledigd worden. Uiterlijk tegen mei 2012 zullen alle nog relevante artikelen gepubliceerd in Vax Info sinds 1992 on line beschikbaar zijn. lees meer

Veiligheid vaccins

Voor- en nadelen vaccins afwegen (deel (...)

gepubliceerd op donderdag 1 september 2011

Twijfels over de veiligheid van vaccins is vaak een argument om zich niet te laten vaccineren. Dit soort twijfels vereisen een genuanceerd antwoord: om een gemotiveerde toestemming te kunnen geven moet de patiënt op een adequate manier geïnformeerd en begeleid worden.

lees meer

Rotavirus

Vaccinatieresultaten

gepubliceerd op donderdag 1 september 2011

Sinds de veralgemeende vaccinatie is het aantal infecties met het rotavirus bevestigd door labo-resultaten in België significant gedaald. Ook het aantal ziekenhuisopnames voor gastroenteritis door rotavirus is sterk gedaald.

lees meer

Rotavirus

Circulerende rotavirus genotypes

gepubliceerd op donderdag 1 september 2011
Er zijn twee verschillende vaccins beschikbaar : Rotarix™ (een geattenueerde humane G1P[8] stam), en RotaTeq™ (runderrotavirus waarbij de buitenste capside proteïnen werden vervangen door de belangrijkste humane genotypes G1, G2, G3, G4 en P[8]). In een recente studie werd voor RotarixTM in België een bescherming van 95% waargenomen tegen G1P stammen en een bescherming (...) lees meer

0 | ... | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | ... | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief