FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | ... | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | ... | 256

Veiligheid vaccins

Geen verband tussen Thiomersal en autisme

gepubliceerd op woensdag 1 december 2010
Hoewel de pediatrische vaccins die in België worden gebruikt geen thiomersal bevatten, duiken nog geregeld berichten op over een mogelijk verband tussen autisme en de blootstelling van zuigelingen aan thiomersal bij de toediening van vaccins en immunoglobulines. In een recent artikel komt het gezaghebbende Pediatrics terug op deze controverse. Het artikel verwijst naar (...) lees meer

Diverse onderwerpen

Maternale antistoffen : Hoe lang worden (...)

gepubliceerd op woensdag 1 december 2010

Pasgeborenen worden in hun prille leven beschermd tegen infectieziekten door antistoffen die ze krijgen van hun moeder via de placenta, en eventueel gedeeltelijk via lactatie.

lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

Gratis inenting in Vlaanderen

gepubliceerd op woensdag 1 december 2010

Vanaf dit schooljaar kunnen meisjes die in Vlaanderen in het eerste jaar secundair onderwijs zitten of die twaalf jaar oud zijn (geboren zijn in 1998) zich gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV).

lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

Sociale ongelijkheid

gepubliceerd op woensdag 1 december 2010

Een georganiseerd vaccinatieprogramma tegen HPV vermindert de sociale ongelijkheid.

lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

Kort

gepubliceerd op woensdag 1 december 2010

HPV-vaccin voorkomt tot 80% van baarmoederhalskankers

lees meer

Veiligheid vaccins

Adjuvantia : Veiligheid van squaleen

gepubliceerd op woensdag 1 december 2010

Vorig jaar bestond er nogal wat controverse over de adjuvantia (hulpstoffen) die waren toegevoegd aan een aantal pandemische vaccins tegen het virus A(H1N1), en meer bepaald over hun veiligheidsprofiel. Alhoewel de griepvaccins dit jaar geen adjuvantia bevatten, willen we toch nog even terugkomen op deze controverse om elk misverstand uit de wereld te helpen.

lees meer

Epidemiologie

Pedisurv : Surveillance van infectiezieken (...)

gepubliceerd op woensdag 1 september 2010

In het kader van de eradicatie van poliomyelitis in de Europese regio van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) in juni 2002 en de eliminatie van mazelen tegen het jaar 2010 besloot het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) in 2002 een surveillance systeem van enkele zeldzame aandoeningen bij kinderen op te zetten (PediSurv). Dit gebeurt in samenwerking met de kinderartsen in België en de huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

lees meer

Veiligheid vaccins

Rotarix

gepubliceerd op woensdag 1 september 2010

De FDA, de EMA en het FAGG hebben de veiligheid van het vaccin Rotarix™ bevestigd.

lees meer

0 | ... | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | ... | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief